Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa

Rakentamisen toimialan yritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia heinä-syyskuussa edellisvuodesta. Yrityksistä selvästi yli puolet kasvatti liikevaihtoaan. Yrityksistä 46 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Voimakkaasti kasvavien yritysten määrä oli suurimmillaan vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennusalan liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli henkilöstömäärältään pienten alle 5 hengen yritysten toiminnan tuloksena. Keskisuurten yritysten vaikutus kasvuun voimistui. Suurten yritysten vaikutus kasvuun oli lievästi negatiivinen. Tammi-syyskuussa 2006 rakentamisen liikevaihdon kasvu oli 10 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa lähes 9 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Talonrakentamisen toimialan kasvuun, kolmannella vuosineljänneksellä, vaikuttivat eniten henkilöstömäärältään pienet ja keskisuuret yritykset. Edellisvuonna talonrakennusyritysten saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa reilut 9 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla liikevaihdon kasvuun vaikuttivat talonrakentamisen tavoin pienet ja keskisuuret yritykset. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Kuvio 3. Rakentamisen liikevaihtoindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007