Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä

Rakennuskustannukset nousivat heinä-syyskuussa hieman aiempaa nopeammin 3,8 prosenttia . Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Tammikuusta syyskuuhun kokonaisindeksi on noussut 3,1 prosenttia, mikä on kuitenkin 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona.

Rakentamisen kustannuksia on lähes vuoden ajan nostanut eniten tarvikepanosten hintojen nousu, joka johtuu pitkälti teräspohjaisten rakennustarvikkeiden hintojen noususta. Värimetallien korkeat maailmanmarkkinahinnat eivät sen sijaan näy rakennuskustannusindeksissä yhtä selvästi. Tarvikepanosten hinnan nousu on hidastunut toukokuusta 2005 lähtien, aina huhtikuuhun 2006, jonka jälkeen panosten hinnat ovat jälleen olleet kiihtyvässä nousussa. Teräksen noin vuosi sitten alkanut hinnan nousu on taittunut ja sen vaikutus tarvikehintojen nousuun on heikentynyt. Myös muiden raaka-aineiden maailman markkinahinnat ovat nousseet, mutta niiden hintakehitys näkyy lähinnä sähkökaapeleiden ja kupariputkien hintojen nousuna. Vuoden aikana eniten kallistuneet tarvikeryhmät ovatkin sähkötarvikkeet lähes 9 prosenttia ja LVI-tarvikkeet lähes 6 prosenttia.

Maa- ja vesirakentamisen kustannusnousu oli lähes 6 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen työlajeista eniten kallistuivat päällystystyöt reilut 7 prosenttia ja murskaustyöt reilut 6 prosenttia. Kustannusten nousuun vaikuttivat erityisesti materiaalien kallistuminen ja oman kaluston kustannusten kasvu. Materiaalikustannukset nousivat vuodessa yli 6 prosenttia ja oman kaluston kustannukset lähes 9 prosenttia. Materiaalikustannusten nousuun vaikutti etenkin bitumi- ja muovituotteiden sekä maa- ja kiviaineksen kallistuminen. Oman kaluston kustannuksiin vaikuttivat varsinkin korko- ja vakuutuskustannusten kasvu sekä kallistunut polttoaine.

Kuluttajahinnat nousivat vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä lähes 2 prosenttia. Vuoden 2005 alusta kuluttajahinnat ovat alkaneet nousta kiihtyvällä vauhdilla. Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden 2002 kolmannesta neljänneksestä lähtien nopeammin kuin yleinen hintataso.

Kuvio 4. Kustannusindeksit

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007