Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä

Rakentamisen lähiajan suhdannenäkymiä peilaava Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin saldoluku oli -7 kolmannella neljänneksellä. Edellisen neljänneksen aikana tehdyn barometrin saldoluku oli +5 ja vuoden alun saldoluku peräti +18 Lähellä nollaa oleva saldoluku kertoo, että vallitsevaan tilanteeseen ei odoteta juurikaan muutoksia. Pitkän ajan keskiarvo saldoluvulla on 5.

Saldoluvun trendin kehitys osoittaa kuitenkin positiiviseen suuntaan. Uskoa tulevaan on tähän asti heikentänyt tilauskannan taso suhteessa siihen, mitä vastaajat pitävät normaalina. Rakennusyritysten mukaan tilauskanta on saavuttanut kuluvan vuoden aikana normaalin tason.

Kuvio 6. Rakentamisen suhdanneodotukset, rakennusluvat ja liikevaihto

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä kasvoi reippaasti, 25 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Voimakas kasvuprosentti selittyy suurilla tilavuudeltaan yli 50 000 kuution rakennushankkeiden luvilla, joita myönnettiin selvästi edellisvuotista enemmän.

Vuoden alusta rakennuslupien määrä on kasvanut 4 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rakennusluvan sai runsaat 28 000 uutta asuntoa, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa vuosi sitten. Rakentaminen kehittynee lähiaikoina kaksijakoisesti. Asuinrakentamisen suhdannehuippu lienee korkojen kohoamisen myötä ohitettu, mutta muiden rakennushankkeiden osalta kysyntää näyttää riittävän, sillä vuoden jälkipuoliskolla on myönnetty runsaasti lupia erilaisille suurille hankkeille.

Kuvio 7. Myönnetyt rakennusluvat

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007