Monimutkaiset omistus- ja rahoitusjärjestelyt vaikeuttavat suorien sijoitusten arviointia

  1. Sijoitusvirrat ja niiden vaihtelu on kasvanut
  2. Kaikki yrityskaupat eivät näy tilastoissa
  3. Sijoitukset palvelualoille kasvavat
  4. Ruotsi tärkein sijoitusten lähde- ja kohdemaa
  5. Maittainen analysointi vaikeaa
  6. Suoran sijoituksen käsite Suomen maksutasetilastossa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaikki yrityskaupat eivät näy tilastoissa

Jos verrataan suomalaisyritysten suoria sijoituksia ulkomaille ja ulkomaisten yritysten suoria sijoituksia Suomeen, sijoituskanta ulkomailla on aina 1980-luvun puolivälistä alkaen ollut suurempi kuin sijoituskanta Suomessa (Kuvio 2). Toisin sanoen suomalaiset sijoittajat ovat vieneet pääomaa ulkomaille enemmän kuin ulkomaiset sijoittajat ovat tuoneet pääomaa Suomeen.

Viime vuosina sijoituskantojen ero on kutistunut. Lukujen valossa näyttäisi jopa siltä, että suomalaisyritysten toiminnan laajentuminen ulkomaille olisi pysähtynyt. Tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan selityksenä on pikemminkin se, että suomalaisyritykset nykyisin laajentavat toimintojaan Aasiaan, jonne etabloituminen ei edellytä suuria pääomia. Toisena selityksenä on, että suomalaisten monikansallisten yritysten ulkomaiset yrityskaupat hoidetaan yhä useammin konsernin sisäisissä ulkomaisissa holding- ja rahoitusyhtiöissä, eivätkä yrityskaupat siten kirjaudu Suomen maksutaseen suoriin sijoituksiin.

Globalisoitumisen myötä suorien sijoitusten tilastot entistä enemmän kuvaavatkin puhtaasti sijoittajan toisessa maassa sijaitsevalle kohteelle antamaa suoraa rahoitusta. Aiemmin suorat sijoitukset melko hyvin indikoivat myös ulkomaisten investointien kehitystä eli sijoittajan kansainvälisiä yrityskauppoja ja sijoituskohteiden reaali-investointeja. Sijoituskohde ostettiin sijoittajan välittömään omistukseen ja kohde rahoitti kaikki toimintonsa, esim. laajennusinvestointinsa, suoraan perimmäiseltä emoyritykseltä saaduilla varoilla. Nykyisin suorat sijoitukset kuvaavat monimutkaisia konsernin sisäisiä rahoitusjärjestelyjä ja oman lisänsä tuovat erityisesti rahoitukseen ja omistamiseen erikoistuneet konsernin sisäiset yhtiöt. Maksutaseen suoria sijoituksia ei siis enää voi käyttää ulkomaisten investointien indikaattorina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 19.2.2007