Monimutkaiset omistus- ja rahoitusjärjestelyt vaikeuttavat suorien sijoitusten arviointia

  1. Sijoitusvirrat ja niiden vaihtelu on kasvanut
  2. Kaikki yrityskaupat eivät näy tilastoissa
  3. Sijoitukset palvelualoille kasvavat
  4. Ruotsi tärkein sijoitusten lähde- ja kohdemaa
  5. Maittainen analysointi vaikeaa
  6. Suoran sijoituksen käsite Suomen maksutasetilastossa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sijoitukset palvelualoille kasvavat

Suorien sijoitusten toimialoittaisia sijoituskantoja tarkasteltaessa nähdään, että 1990-luvun puolivälissä ulkomaiset sijoitukset Suomen palvelualojen yrityksiin nousivat teollisuuteen tehtyjen sijoitusten tasolle (Kuvio 3). Vuodesta 1999 alkaen palvelut ovat olleet teollisuutta merkittävämpi sijoitusten kohde. Ulkomaiset sijoittajat ovat kautta aikojen perustaneet myyntiyhtiöitä Suomeen, mutta vuonna 1998 MeritaNordbanken -fuusio nosti rahoitustoimintaan ja sitä kautta palveluihin tehtyjen sijoitusten arvon huippulukemiin. TeliaSonera -fuusio vuonna 2002 ja sijoitukset liike-elämää palveleviin toimintoihin ovat entisestään lisänneet palveluiden merkitystä. Viime vuosina tyypillistä on ollut ulkomaisten sijoittajien kasvava kiinnostus suomalaisiin kiinteistöihin. Lähivuosina merkittävää on myös ollut, että erityisesti ulkomaiset pääomasijoitusrahastot ovat aktiivisesti ostaneet suomalaisyrityksiä.

Suuret teollisuusyritykset ovat olleet edelläkävijöitä suomalaisyritysten kansainvälistymisessä ja edelleenkin teollisuusyritysten osuus ulkomaille tehtyjen sijoitusten kannasta on reilut 60 prosenttia (Kuvio 4). Eniten sijoituksia on metalli- ja metsäteollisuusyrityksillä. Palvelualojen yritysten osuus sijoituskannasta nousi yli 20 prosenttiin vuosina 2000-2002, jolloin Nordea -ryhmän pohjoismaiset pankit oli organisoitu suomalaisen Nordea Pankki Suomi Oyj:n suoraan omistukseen. Vuodesta 2000 lähtien myös muiden palvelualojen sijoitukset ovat kasvaneet. Viime vuosina merkille pantavaa on ollut, että keskisuuret ja myös pienet yritykset ovat alkaneet laajentaa toimintojaan ulkomaille.

Kuvio 3. Suorat sijoitukset Suomeen, sijoituskanta toimialoittain (suomalaisen kohteen toimiala)

Kuvio 4. Suorat sijoitukset ulkomaille, sijoituskanta toimialoittain (suomalaisen sijoittajan toimiala)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 19.2.2007