Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui loppuvuonna
  3. Tuottajahintojen nousu siivitti liikevaihdon kasvua
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui
  5. Teollisuuden työllisten määrä väheni loka-joulukuussa
  6. Tehdasteollisuuden näkymät edelleen varsin hyvät
  7. Fokus: Uudet tilaukset
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne jatkui myös loppuvuonna vahvana, joskin kasvuvauhti hidastui hieman. Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä runsaat 12 prosenttia. Sen sijaan teollisuuden tuotanto ei kasvanut viime vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtä voimakkaasti kuin alkuvuonna. Teollisuustuotanto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä runsaat 3 prosenttia. Vienti veti edelleen hyvin, mutta teollisuuden työllisyys heikkeni loppuvuonna.

Metalliteollisuudessa teollisuustuotannon koko alkuvuoden jatkunut vahva kasvu hidastui vuoden lopussa. Liikevaihdossa kasvu jatkui myös loppuvuonna vahvana. Puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto laski vajaat 2 prosenttia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen sijaan liikevaihto ja tuottajahinnat jatkoivat kasvuaan. Toimialan liikevaihdon ja viennin kasvuun eivät enää vaikuttaneet vuoden 2005 kesän tuotantoseisokit. Erityisen voimakasta liikevaihdon ja hintojen kasvu oli metallien jalostuksessa. Kemianteollisuudessa sekä liikevaihdon että tuotannon kasvuvauhdit hidastuivat loppuvuonna.

Teollisuustuotanto kasvoi vuonna 2006 lähes 8 prosenttia. Edellisen kerran teollisuustuotanto kasvoi nopeammin vuoden 2000 huippuvuonna, jolloin tuotanto kasvoi vajaat 11 prosenttia.

Teollisuuden suhdannekuva oli useiden indikaattoreiden mukaan hyvä neljännellä vuosineljänneksellä ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin (EK) mukaan korkeasuhdanteen odotetaan jatkuvan myös vuoden 2007 alkupuolella.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007