Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen rakentamisen aloituksen vähenivät 2006
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu kiihtyy
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa

Rakentamisen toimialan yritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 11 prosenttia edellisvuodesta. Yrityksistä edelleen selvästi yli puolet kasvatti liikevaihtoaan. Yrityksistä 47 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Voimakkaasti kasvavien yritysten määrä näyttää vuoden alun jälkeen vakiintuneen. Rakennusalan liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli edelleen henkilöstömäärältään pienten, alle 5 hengen yritysten, toiminnan tuloksena. Rakennusalan suhdanteiden käydessä kuumana rakennusurat ketjutetaan aiempaa pidemmiksi aliurakointiketjuiksi, mikä näkyy pienten yritysten määrän kasvuna. Keskisuurten yritysten vaikutus kasvuun säilyi lähes ennallaan, mutta suurten yritysten vaikutus kasvuun kasvoi edellisestä neljänneksestä. Vuonna 2006 rakentamisen liikevaihdon kasvu on ollut 10 prosenttia. Rakentamisen liikevaihdon kasvu oli suurimillaan alkuvuonna 2006.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli loka-joulukuussa lähes 11 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Neljännellä vuosineljänneksellä talonrakentamisen toimialan kasvuun, vaikuttivat eniten henkilöstömäärältään pienet yritykset. Keskisuurten yritysten kasvun vaikutus toimialan kasvuun oli samaa luokkaa suurten yritysten kanssa. Edellisvuonna talonrakennusyritysten saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 9 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto oli loka-joulukuussa 10 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten pienet yritykset. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi lähes 13 prosenttia.

Kuvio 2. Rakentamisen liikevaihtoindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007