Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen rakentamisen aloituksen vähenivät 2006
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu kiihtyy
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten nousu kiihtyy

Rakennuskustannukset nousivat loka-joulukuussa 5 prosenttia eli selvästi aiempaa nopeammin. Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä nopeammin vuodesta 2003 alkaen.

Rakentamisen kustannuksia on viime vuoden ajan nostanut eniten tarvikepanosten hintojen nousu, joka johtuu pitkälti rakennustarvikkeiden raaka-aineiden hintojen noususta. Värimetallien korkeat maailmanmarkkinahinnat näkyvät rakennuskustannusindeksissä lähinnä sähköjohtojen ja vesiputkien hinnoissa. Metallipohjaisten rakennustarvikkeiden lisäksi erilaiset puutarvikkeiden hinnat ovat nousseet selvästi kuten myös rahoituksen hinta. Vuoden aikana eniten kallistunut osaindeksiryhmä on LVI-tarvikkeet ja sähkötekniset tarvikkeet, noin 8 prosentilla.

Maa- ja vesirakentamisen kustannukset nousivat loka- joulukuussa 5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Eniten kustannuksia vuodessa nostivat oman kaluston kustannukset, työvoima- kustannukset ja materiaalien hinnat. Öljyn hinnan kohoaminen on vaikuttanut oman kaluston kustannuksiin varsinkin polttoaineiden ja energian kallistumisen kautta ja materiaalikuluihin nostamalla bitumin hintaa.

Kuluttajahintojen nousunopeus on tuplaantunut vuodessa. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,1 prosenttiin. Vuoden 2005 loppuun asti kuluttajahintojen nousunopeus oli jatkuvasti hidastuva. Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden 2002 kolmannesta neljänneksestä lähtien nopeammin kuin yleinen hintataso. Ero kustannusten nousuvauhdissa on tänä vuonna ollut noin 1 - 3 prosenttiyksikköä.

Kuvio 3. Rakennuskustannusindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007