Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen rakentamisen aloituksen vähenivät 2006
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu kiihtyy
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi

Rakennusyritysten vuoden 2006 neljännellä vuosineljänneksellä maksama palkkasumma oli lähes 8,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rakennusalan työllisten määrä kasvoi 3,6 prosenttia ja ansiotaso 3 prosenttia. Vuonna 2006 rakentamisen palkkasumma kasvoi lähes 8 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin vuonna 2005. Rakennusalan työllisten määrä oli viime vuonna keskimäärin 162 400 eli 4 500 suurempi kuin vuonna 2005. Rakennusalan palkkasumman kasvu on ollut lähes yhtä vauhdikasta kuin rakennusliikkeiden liikevaihdon kasvu.

Rakentamisen toimialan avoimet työpaikat ovat lisääntyneet sekä ulkomaisen että vuokratyövoiman kasvusta huolimatta. Rakentamisen alan työttömien määrän väheneminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 1996. Viime vuoden aikana työttömien määrän väheneminen kiihtyi selvästi. Rakennusalan työttömien määrän väheneminen ja avointen työpaikkojen kasvu konkretisoituu ammattitaitoisen työvoiman puutteena. Tämä on näkynyt mm. avointen työpaikkojen tilastossa avoimien työpaikkojen ja vaikeasti täytettävien työpaikkojen reippaana kasvuna. Ulkomaisen työvoiman käyttö on pienentänyt työvoimapulaa jonkin verran. Työvoiman vapaan liikkuvuuden rajoitteiden poistumisen (1.5.2006) vaikutuksen arviointi on kovin vaikeaa, koska rakennusalan ulkomainen lyhytaikainen työvoima jää pitkälti työllisyystilastojen ulkopuolelle. Lisäksi rakentamisen työllisyyslukuja arvioitaessa on huomioitava, että rakentamisessa käytettävän vuokratyövoiman työllisten toimiala ei ole rakentaminen vaan muut liike-elämän palvelut.

Kuvio 4. Rakentamisen ansiotaso, työvoima ja palkkasumma

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viimeisellä neljänneksellä lähes 9 prosenttia. Koko vuoden 2006 palkkasumma oli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Maa- ja vesirakennusyritysten loka-joulukuussa maksama palkkasumma kasvoi edelleen ollen 11 prosenttia edellisvuotista suurempi. Myös koko vuoden 2006 palkkasumma oli 7 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007