Kaupan toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää läpi vuoden
  3. Kaupan työllisten määrä nousuun loka-joulukuussa
  4. Kaupan näkymät ovat valoisat
  5. Fokus: Autokauppa muutoksien kourissa 2000-luvulla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka kasvu hidastui hieman verrattuna tammi-syyskuuhun. Myynnin arvo kasvoi yhä nopeammin kuin myynnin määrä pääosin tukkukaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä puolestaan kohosi verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä lisääntyy vuoden 2007 alkupuolella. Lisäksi myyntiodotukset olivat viimeisen vuosineljänneksen lopussa huomattavasti valoisammat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin reipas kasvu jatkui yhä. Etenkin pienissä yrityksissä vauhditettiin vähittäiskaupan kasvua enemmän kuin edeltävällä neljännekseksellä. Autokaupassa kasvua kertyi sen sijaan vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä kaiken kokoisissa yrityksissä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä selkeästi pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin nousevan alkuvuoden aikana.

Myös tukkukaupan voimakas myynnin kasvu jatkui loka-joulukuussa, joskin hitaammin kuin heinä-syyskuussa. Liikevaihdon kasvua kertyi edellistä neljännestä vähemmän sekä pienissä että suurissa alan yrityksissä. Toimialan liikevaihdon suotuisaa kehitystä on siivittänyt jo pidempään jatkunut hintojen nousu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007