Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää läpi vuoden
  3. Kaupan työllisten määrä nousuun loka-joulukuussa
  4. Kaupan näkymät ovat valoisat
  5. Fokus: Autokauppa muutoksien kourissa 2000-luvulla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää läpi vuoden

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitys oli loka-joulukuussa viime vuosien keskimääräistä kasvua selkeästi voimakkaampaa. Kaupan alan suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin auto- ja tukkukauppa. Myös vähittäiskauppa oli reippaassa kasvussa loppuvuodesta.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala I/2006** II/2006 III/2006 IV/2006 I-IV/2006
Kauppa yhteensä (100%) 10,6 8,1 9,0 7,6 8,8
Autokauppa (18,7%)* 11,2 6,4 10,6 6,3 8,5
Tukkukauppa (57,7%) 12,2 9,7 9,9 8,8 10,1
Vähittäiskauppa (23,6%) 6,2 5,5 5,7 5,6 5,7
- päivittäistavarakauppa (8,6%) 4,2 5,7 5,5 5,2 5,2
- tavaratalokauppa (4,4%) 7,2 6,3 5,5 5,8 6,1
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2005
** Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Autokaupassa kasvua kertyi vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä kaiken kokoisissa yrityksissä. Kehityksen taustalla on se, että nopeimmin kasvanut neljäsosa yrityksistä vauhditti kasvua edellistä neljännestä vaisummin ja hitaimmin kasvanut neljäsosa jarrutti kasvua edellistä neljännestä enemmän. Alle 50 henkeä työllistävät yritykset vastasivat lähes yksinään toimialan kasvusta.

Autokaupan liikevaihdon kasvun kiihtymistä on hillinnyt siihen sisältyvä polttoaineiden vähittäiskaupan toimiala, jonka liikevaihdon kehitys alkoi hiipua toisella neljänneksellä. Polttoaineiden vähittäiskaupan myynti oli hieman pakkasella viimeiselläkin neljänneksellä. Sen sijaan moottoriajoneuvojen myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja piti yllä koko autokaupan kasvua.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä loka-joulukuussa, joskin vähän hitaampana kuin kolmannella neljänneksellä. Tukkukaupan suotuisaa kehitystä ylläpitivät puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa, jonka liikevaihto nousi yhä tukkukaupan keskimääräistä kehitystä voimakkaammin. Tämän toimialan liikevaihdon ripeä kasvu johtui osittain toimialan hintojen voimakkaasta noususta.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvua ylläpitivät loka-joulukuussa etenkin pienet yritykset, kuten vuoden muinakin neljänneksinä. Toisaalta, vain keskisuuret yritykset kiidättivät kasvua edellistä neljännestä voimakkaammin. Tukkukaupan reippaasta kasvusta huolimatta liikevaihto kohosi vain joka toisella alan yrityksellä loka-joulukuussa edellisvuodesta. Sen sijaan peräti 40 prosentilla toimialan yrityksistä liikevaihto nousi voimakkaasti edellisvuodesta, yli 15 prosenttia.

Myös vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu jatkui reippaana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vähittäiskauppa kasvoi yhä suotuisasti verrattuna edeltävien vuosien keskimääräiseen kehitykseen, kun päivittäistavarakaupan liikevaihto nousi edelleen ripeästi. Kasvun veturina jatkoi edelleen kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vauhdittivat loka-joulukuussa edellistä neljännestä enemmän varsinkin pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset. Suurten yli 250 henkeä työllistävien vähittäiskaupan yritysten vaikutus kasvuun pysyi ennallaan. Kuitenkin yli puolet vähittäiskaupan kasvusta tuli suurten yritysten kautta.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä Suomen vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu jatkui, kun taas Euroopan Unionin jäsenmaissa liikevaihto kasvoi hieman edellista neljännestä hitaammin. Saksassa vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hieman kiihtyi, mutta Ranskan liikevaihdon kehitys hiipui edellisestä neljänneksestä. Sekä Saksan että Ranskan kasvu oli loka-joulukuussa edeltävien kuukausien tapaan EU:n vähittäiskaupan kehitystä hitaampaa.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa

* Kuvion 2 sarjat ovat työpäiväkorjattuja ja kausitasoitettuja

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007