Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää läpi vuoden
  3. Kaupan työllisten määrä nousuun loka-joulukuussa
  4. Kaupan näkymät ovat valoisat
  5. Fokus: Autokauppa muutoksien kourissa 2000-luvulla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan työllisten määrä nousuun loka-joulukuussa

Kaupan alan työllisten määrä kohosi runsaat 3 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Työllisten määrä oli pysynyt vuoden 2006 tammi-syyskuussa edellisvuoden tasolla. Etenkin autokaupan työllisten määrä kasvoi loka-joulukuussa ripeästi kuten edelliselläkin neljänneksellä. Tuoreimmalla neljänneksellä noin puolet kaupan alan työllisistä työskenteli vähittäiskaupassa, 31 prosenttia tukkukaupassa ja loput 19 prosenttia autokaupassa.

Työllisten määrän noususta huolimatta kaupan palkkasumman kasvu kiihtyi vain hieman. Palkkasumman kasvun veturina toimi autokauppa, jossa palkkasumma nousi hieman kaupan keskimääräistä kehitystä voimakkaammin.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Kaupan osa-aikaisten määrä väheni hieman loka-joulukuussa vuoden takaisesta. Kun alan työssä olleiden määrä kuitenkin nousi, niin osa-aikaisten osuus kaikista kaupan työssä olleista laski 24 prosenttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Osa-aikaisten määrä väheni vähittäiskaupassa, joka työllisti runsaat 78 prosenttia kaupan osa-aikaisista loka-joulukuussa.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007