Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää läpi vuoden
  3. Kaupan työllisten määrä nousuun loka-joulukuussa
  4. Kaupan näkymät ovat valoisat
  5. Fokus: Autokauppa muutoksien kourissa 2000-luvulla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan näkymät ovat valoisat

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa normaalia paremmaksi vuoden vaihteessa. Myyntiodotukset tulevalle kolmelle kuukaudelle olivat valoisammat kuin edellisen neljänneksen lopussa. Lisäksi yleisen suhdannetilanteen odotettiin paranevan edelleen lähitulevaisuudessa. Kaupan yritykset arvioivat myös niiden henkilöstön kasvavan vuoden 2007 alkupuolella.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten vuoden vaihteen suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori kasvoi reippaasti kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli selvästi viime vuosien keskimääräistä kehitystä korkeammalla. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat sekä myynnin että työllisyyden kysynnän kasvavan lähikuukausina.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaista luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset eikä niinkään saldolukujen taso. Suomen lisäksi EU-alueen suurista maista kaupan alan yritysten luottamus kasvoi mm. Saksassa. Saksan positiivisesta kehityksestä huolimatta koko EU-alueen auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus laski vuoden alussa hieman kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007