Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää läpi vuoden
  3. Kaupan työllisten määrä nousuun loka-joulukuussa
  4. Kaupan näkymät ovat valoisat
  5. Fokus: Autokauppa muutoksien kourissa 2000-luvulla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Autokauppa muutoksien kourissa 2000-luvulla

Moottoriajoneuvojen kauppa (Tol 50100) kasvoi reippaasti, lähes 10 prosenttia vuonna 2006. Myynnin nousua vauhditti erityisesti autojen tukkukauppa, jonka suotuisan kehityksen taustalla oli autojen läpiviennin huima kasvu Venäjälle. Henkilöautojen vähittäiskaupan kasvua puolestaan jarrutti uusien henkilöautojen vaisu myynti verrattuna edellisvuoteen. Henkilöautojen vähittäiskaupan osuus moottoriajoneuvojen kaupasta oli lähes 57 prosenttia ja kaikkien autojen tukkukaupan osuus runsaat 42 prosenttia yritys- ja toimipaikkarekisterin uusimpien vuositietojen mukaan.

Uusien henkilöautojen myyntiä kuvaava henkilöautojen ensirekisteröintien määrä verrattuna edeltävään vuoteen väheni vuosina 2001, 2004 ja 2006. Vuonna 2001 odoteltiin EU:n komission autoveropäätöstä ja autoverolain uudistusta. Pelko uusien autojen kallistumisesta sai uuden auton ostajia liikkeelle jo vuonna 2002. Kun lisäksi osa ostajista päätteli, että merkittäviä veronalennuksia ei ole tulossa, kävi myös käytettyjen autojen kauppa vilkkaasti. Autoveron alennus laski kuitenkin uusien autojen hintoja vuonna 2003, mikä osaltaan siivitti uusien henkilöautojen myynnin rajuun nousuun. Lisäksi käytettyjen henkilöautojen verokohtelun muutos syksyllä 2002 räjäytti käytettyjen tuontiautojen markkinat. Vuonna 2003 tuotiin käytettyjä henkilöautoja ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekisterin mukaan 31944 kappaletta eli lähes seitsemän kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä osaltaan kiihdytti käytettyjen henkilöautojen vähittäiskauppaa. Vuonna 2004 tuotiin jo käytettyjä henkilöautoja hieman vähemmän kuin edeltävänä vuotena ja laskeva trendi jatkui myös vuosina 2005 ja 2006. Vuonna 2004 toivuttiin myös kahden edeltävän vuoden nopeasta uusien autojen tulvasta, jota oli padonnut komission autoveropäätökseen ja autoverolain uudistukseen liittyvät spekulaatiot. Seuraavana vuotena ensirekisteröitiin 148161 uutta henkilöautoa, joka on enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla.

Kuvio 6. Auto- ja henkilöautokaupan myynnit ja ensirekisteröinnit

Asumiskulujen ansiotasoa nopeampi nousu on voinut johtaa siihen, että autoiluun on jäänyt entistä vähemmän rahaa. Silloin uuden auton sijaan on ehkä ostetettu tavallista herkemmin huokeampi käytetty auto tai on ajettu käytetyllä autolla entistä pidempään. Lisäksi käytettyjen tuontiautojen tarjonta on lisääntynyt vuosina 2003-2006. Nämä lienevät olennaisimmat syyt vuoden 2006 uusien henkilöautojen pienen myyntinotkahduksen taustalla. Myös henkilöautojen keski-ikä on pysynyt korkeana, reilussa 10 vuodessa 2000-luvulla, eikä kehitykseen ole odotettavissa muutosta, jos autoverolaki pysyy nykyisen kaltaisena.

Uusien henkilöautojen kauppa keskittyy alkuvuoteen, jolloin uudet vuosimallit ovat kysytyimpiä. Esimerkiksi vuonna 2006 runsaat 59 prosenttia uusista henkilöautoista myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kuitenkin samaan aikaan henkilöautojen vähittäiskaupan liikevaihdosta kertyi vajaat 53 prosenttia. Tämä viittaa siihen, että käytettyjen autojen myynti on selvästi vilkkaampaa heinä-joulukuussa kuin vuoden alkupuoliskolla olettaen, että tammi-kesäkuun liikevaihdosta ainakin 40 prosenttia tulee uusien henkilöautojen myynnistä. Varsinkin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä erot käytettyjen ja uusien autojen myynnissä ovat huomattavia.

Kuvio 7. Neljännesmyynnin osuus henkilöautojen vuosimyynnistä vuonna 2006

Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekisteriin perustuvien Tilastokeskuksen tietojen mukaan 2000-luvulla uusien henkilöautojen johtava merkki Suomessa on ollut Toyota. Vuosina 2000 ja 2001 Opel oli toisella sijalla, kun sen Astra mallia myytiin eniten markkinoilla. Vuonna 2002 Opelin markkina-osuus lähes puolittui ja kakkoseksi nousi Volkswagen, joka on pystynyt pitämään paikkansa markkinoiden toiseksi myydyimpänä merkkinä. Vastaavasti vuonna 2002 Toyta Corolla kipusi myydyimmäksi malliksi ja se on jyrännyt myyntitilaston kärjessä myös vuosina 2003-2006.

Myös uudet merkit ovat onnistuneet saamaan jalansijaa uusien henkilöautojen markkinoiltamme viime vuosina. Ensirekisteröintien lukumäärällä mitattuna Chevroletin (silloisen Daewoon) myynti kasvoi eniten vuonna 2004, kun uusia autoja myytiin 1244 kappaletta enemmän kuin edeltävänä vuotena. Vuosina 2005-2006 Kian ensirekisteröintien lukumäärät kohosivat selvästi eniten.

Käytettyjen henkilöautojen tuonnissa ovat olleet vahvoilla saksalaiset merkit, kuten Mercedes-Benz, BMW ja Audi. Ainoastaan Volvo on kivunnut kolmen tuoduimman käytetyn automerkin joukkoon vuosina 2003-2006. Kahtena viime vuotena Volvo on ollut peräti tuoduin käytetty henkilöauto. Joka viides käytettynä maahantuotu henkilöauto oli Volvo vuosina 2005-2006.

Kuluttajabarometrin avulla voidaan myös arvioida uusien ja käytettyjen henkilöautojen ostoaikeita. Jos verrataan 12 tuoreimman kuukauden henkilöautojen ostoaikeita vuodentakaiseen tilanteeseen, niin ostoaikeet ovat kasvaneet hieman, 17,6 prosentista 18,1 prosentiin. Ostoaikeiden pienehkö nousu viimeisen 12 kuukauden aikana kohdistuu uusiin henkilöautoihin. Sen sijaan käytettyjen autojen ostoaikeissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Koska tammi-helmikuussa uusien autojen kauppa lähti edellisvuotta vaisummin käyntiin, niin ostoaikeiden kasvu tullee näkymään lähikuukausien ensirekisteröinneissä.

Seuraava vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 28.6.2007.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007