Palvelualojen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden viimeisellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen näkymät suotuisia
  5. Fokus: Hyvinvointipalvelut kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Aki Niskanen (09) 1734 2657, Ulla Virtanen (09) 1734 2702
Fokuksen kirjoittaja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne oli vuonna 2006 edeltäviä vuosia suotuisampi. Hyvä kehitys jatkui myös kuluneen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvun takana oli lähes kaikkien päätoimialojen hyvä, tasainen kehitys läpi koko vuoden. Keskeisimmin kasvua hidasti teleliikenne, joka veti posti- ja teleliikenteen liikevaihdon laskuun jo toisena peräkkäisenä vuonna. Tuottajahintojen nousu pysyi loppuvuodesta maltillisena, hintojen noustessa eniten kuljetusalalla sekä teknisissä palveluissa ja vastaavasti laskiessa eniten vesi- ja teleliikenteessä.

Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Hyvä työllisyystilanne ja vakaa ansiotason kasvu vauhdittivat myös palkkasumman kasvuvauhtia. Palkkamenot lisääntyivät noin 62 prosentilla palvelualojen yrityksistä. Palkkasumman kasvuun vaikutti etenkin pienten alle 50 henkeä työllistävien yritysten palkkamenojen kasvu. Osa-aikaisen työvoiman käyttö lisääntyi selvästi ja työttömien määrä oli edelleen laskussa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Alan yritysten odotukset lähikuukausille ovat positiivisia ja enteilevät hyvän suhdannetilanteen jatkumista myös alkuvuonna. Erityisesti luottamus kysynnän kehitykseen on korkealla. Sen sijaan yritysten näkemys alan työllisyydestä on heikompi, niin kuluneen neljänneksen kuin alkuvuodenkin osalta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007