Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden viimeisellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen näkymät suotuisia
  5. Fokus: Hyvinvointipalvelut kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena

Palvelualojen liikevaihto suureni vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä koko vuoden keskimääräisen kehityksen tahtia. Kasvua kertyi vuoden aikana runsaat 7 prosenttia, mikä on paras tulos sitten vuoden 2000. Kuljetusta, varastointia ja tietoliikennettä lukuun ottamatta kaikki päätoimialat ylsivät suurimpaan liikevaihdon lisäykseen 2000-luvulla.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys vuonna 2006, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I-IV/2006
Muut palvelut yhteensä 100,0 6,2 7,5 7,9 7,2 7,2
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,8 6,7 5,9 6,8 8,1 6,9
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 43,3 3,2 5,6 3,9 4,3 4,3
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut
sekä liike-elämän palvelut
39,5 10,2 8,7 12,5 9,5 10,1
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,4 6,9 8,6 8,6 6,8 7,7
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2005

Palveluiden kasvun veturina oli vuonna 2006 edellisvuoden tapaan kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut, jolla liikevaihdon lisäys kertyi tasaisesti kaikilta tärkeimmiltä alatoimialoilta. Lisävauhtia päätoimialan kasvuun antoi hinnannousu, joka oli kovempaa kuin muilla palveluiden päätoimialoilla. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminta pääsi osalliseksi hyvästä suhdannekehityksestä. Erityisesti majoitustoiminnassa vuosi 2006 oli todellinen huippuvuosi, sillä liikevaihdon lisäys oli selvästi suurin yli 10 vuoden tarkastelujaksolla. Painoarvoltaan palveluiden merkittävin päätoimiala, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, sen sijaan jarrutteli palvelualojen yleistä kasvua. Alan kehitys nimittäin pysytteli pidemmän aikavälin maltillisella tasolla. Tältä toimialalta löytyy myös ainut vuoden tasolla supistunut alatoimiala: posti- ja teleliikenne. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen volyymin kasvu oli hidasta, sillä lähes puolet liikevaihdon kasvusta muodostui kuluneena vuonna hintojen noususta.

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä palvelualojen kasvu pysytteli lähes edeltävien neljännesten tasolla. Henkilöstöltään suurten yritysten liikevaihto kehittyi kuitenkin vuoden muita neljänneksiä heikommin. Erityisesti kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut päätoimialalla, mutta myös muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut alalla toimivien suurten työllistäjien kehitys heikkeni. Palveluiden tuottajahinnat kohosivat vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen tahtiin, eli lähes 3 prosenttia vuodentakaisesta. Hinnat laskivat vesiliikenteessä ja teleliikenteessä, joissa liikevaihdonkin kehitys oli heikointa. Suurimmat korotukset olivat sen sijaan tieliikenteen tavarankuljetuksessa, konevuokrauksessa ja teknisessä palvelussa.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kehitys heikkeni hieman tuoreimmalla neljänneksellä, vaikka olikin edelleen vahvaa. Kasvu oli erityisesti henkilöstöltään pienten, alle 50 henkeä työllistävien yritysten varassa, joilta kertyi noin 3/4 toimialan liikevaihdon lisäyksestä. Keskisuurten toimijoiden kehitys heikkeni vuoden viimeisellä neljänneksellä ja suurten työllistäjien kasvu lähes pysähtyi. Tämä johtui erityisesti muu liike-elämää palvelevan toiminnan suurten työllistäjien liikevaihdon säilymisestä edellisvuoden tasolla. Toimialan sisällä kasvu oli koko vuoden poikkeuksellisen vahvaa kiinteistöalan palveluissa ja erityisesti viimeisellä neljänneksellä konevuokrauksessa. Konevuokrauksessa myös hintojen nousu nopeutui loppuvuodesta. Päätoimialan hinnat nousivat tuoreimmalla neljänneksellä keskimäärin runsaat 3 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu oli vahvaa vesiliikennettä sekä posti- ja teleliikennettä lukuun ottamatta. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kehittyi koko vuoden keskimääräisen kasvun tahdissa. Liikevaihdon lisäys oli tuolloin runsaat 4 prosenttia. Kasvu oli vuoden aikana tasaista toista neljännestä lukuun ottamatta. Tuolloin liikevaihto suureni muuta vuotta nopeammin. Kyse oli korjausliikkeestä, jossa maaliikenteen liikevaihdon taso palautui pidemmän aikavälin kasvu-uralle, kuljetustoimintaa vuonna 2005 häirinneen paperialan työkiistan aiheuttamasta notkahduksesta. Alalle kuuluva teleliikenne kohentui jälleen positiiviseen kehitykseen viimeisellä neljänneksellä. Tämän mahdollisti sekä alan suurten yritysten liikevaihdon alamäen tasaantuminen, että telealan hintojen laskun olennainen hidastuminen loppuvuotta kohden. Myös toimialan suurin kasvaja, maaliikenne, hyötyi hintakehityksestä. Merkittävä osa alan kasvusta oli hintojen nousun siivittämää, sillä arviolta puolet kasvusta kertyi hintojen noususta. Päätoimialalla heikoimmin kehittyi vesiliikenne, joka ainoana toimialana supistui viimeisellä neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa viime vuoden loka-joulukuu oli poikkeuksellisen kasvun aikaa. Varsinkin majoitustoiminta ylsi huipputulokseen hyötyen loppuvuoden kansainvälisistä konferensseista ja ulkomaisista vapaa-ajan matkustajista. Erityisesti alan suurten toimijoiden parantunut tulos kasvatti majoitusalan liikevaihtoa viimeisellä neljänneksellä. Lisääntynyt majoituskysyntä myös korotti toimialan hintoja: ne nousivat selvästi kahdella viimeisellä neljänneksellä edeltävien vuosien kehityksestä poiketen.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden alalle epätavallisen voimakas liikevaihdon kasvu heikkeni hieman viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui alan suurimmista yrityksistä, erityisesti virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnassa. Hyvään tulokseen ylsi eritoten ympäristönhuolto. Alan liikevaihdon kehitys oli koko vuoden hyvin kiivasta; vuositasolla kasvu oli lähes 12 prosenttia. Myös henkilökohtaisissa palveluissa vuosi 2006 oli poikkeuksellisen suotuisa.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007