Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden viimeisellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen näkymät suotuisia
  5. Fokus: Hyvinvointipalvelut kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden viimeisellä neljänneksellä

Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden 2006 aikana. Työllisten määrän kasvu nopeutui 3,5 prosenttiin, kun kasvu edeltävänä vuonna oli prosenttiyksikön hitaampaa. Työllisyyden kasvu voimistui etenkin loppuvuodesta, työllisten määrän ollessa vuoden viimeisellä neljänneksellä runsaat 5 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Voimakkainta kasvu oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus- sekä liike-elämän palveluissa sekä liikenteen toimialoilla. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa työllisyyden kasvu taittui viime vuoden lopulla.

Palvelualojen hyvä työllisyystilanne ja vakaa ansiotason kasvu näkyivät myös kohentuneena palkkasumman kasvuna. Palkkasumman kasvu nopeutui selvästi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, kasvaen liki 7 prosenttia. Tämä on lähes kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltäneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kasvu oli koko talouden palkkasummaa voimakkaampaa ja toimialoista ainoastaan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden sekä rakentamisen palkat kasvoivat palvelualoja nopeammin. Palvelualojen yrityksistä 62 prosentilla palkkamenot kasvoivat vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Nopeutuneen kasvun takana olivat pienet alle 50 henkeä työllistävät yritykset, joiden osuus koko toimialan kasvusta oli liki 60 prosenttia.

Osa-aikaisen työvoiman käyttö lisääntyi selvästi vuoden 2006 lopulla. Kasvua viimeisellä vuosineljänneksellä kertyi lähes 9 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Osa-aikaisen työvoiman käytön kasvu jäi kuitenkin vuotta 2005 matalammaksi, jolloin osa-aikaisuuksia lisättiin selvästi enemmän. Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä osa-aikaisen työvoiman käyttö lisääntyi kaikilla palveluiden päätoimialoilla. Voimakkainta lisäys oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä liikenteen toimialoilla. Työttömien määrä laski edelleen vuoden 2006 lopulla vaikkakin lasku tasaantui selvästi alkuvuodesta.

Vahvinta palkkasumman kasvu vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut toimialalla. Alan työllisyystilanteen kohentuessa selvästi vuoden lopussa siivitti se myös palkkasumman lähes 10 prosentin nousuun. Työllisten määrä kasvoi erityisesti teknisen palvelun ja liike-elämän palveluiden toimialoilla. Myös osa-aikaisen työvoiman käyttö alalla kasvoi vuoden lopussa. Kiinteistöalaan kuuluvilla toimialoilla työllisten määrä pysytteli lähes edellisvuoden tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumman kasvu voimistui viimeisellä vuosineljänneksellä, yltäen lähes 7 prosentin kasvuun. Kehityksen takana on jo pidempään jatkunut ravitsemistoiminnan palkkasumman hyvä kasvu. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan työllisten määrän kasvu nopeutui hieman loppuvuodesta ja erityisesti osa-aikaisen työvoiman käyttö alalla lisääntyi.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden palkkasummien kasvu nopeutui vuoden viimeisellä neljänneksellä kummallakin noin 4 prosenttiin. Kasvu jäi kuitenkin muita palvelualojen päätoimialoja maltillisemmaksi. Alatoimialoista etenkin maaliikenteessä kasvu voimistui, kun taas vesiliikenteen sekä posti- ja teleliikenteen palkkasumma jatkoi laskuaan. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työllisyystilanne kohentui ja myös osa-aikaisten määrä oli selvässä nousussa. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa työllisten määrä pysyi vuodentakaisella tasollaan, osa-aikaisuuksien selvästi lisääntyessä.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007