Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden viimeisellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen näkymät suotuisia
  5. Fokus: Hyvinvointipalvelut kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Hyvinvointipalvelut kasvussa

Elintason nousu ja lisääntynyt halu panostaa omaan hyvinvointiin on saanut suomalaiset kuluttamaan aiempaa enemmän rahaa itsestään huolehtimiseen. Talouden hyvä vire ja erityisesti suurten ikäluokkien maksukykyisyys on johtanut kaupallistettujen hyvinvointipalveluiden tarjonnan selkeään lisäykseen, varsinkin parina viime vuotena. Parhaiten toimeentuleva väestönosa on lisännyt palveluiden käyttöä ja etenkin ylellistä ja nautinnonhaluista kulutusta jo 90-luvun lamasta lähtien. Nyt hyvinvointipalveluiden käyttäjien joukko on selkeästi kasvamassa.

Kaupallistettuja hyvinvointipalveluita ovat niin liikunta-, kauneudenhoito- kuin terveyspalvelut. Kehon ja mielen hyvinvointiin tähtäävien palvelujen tarjonta kasvaa rajusti. Vauhdista kertoo muun muassa hemmotteluhoitoihin erikoistuneiden päiväkylpylöiden perustaminen. Hyvinvointimarkkinoiden kasvusta pääsevät osallisiksi yhtä lailla kylpylät, hoitolat, kuntosalit kuin lääke-, ja kosmetiikkavalmistajat. Esimerkiksi Teknokemian yhdistyksen tietojen mukaan yksistään kosmetiikan myynti kasvoi viime vuonna 9 prosenttia ja myynti on 2000-luvulla lähes kaksinkertaistunut.

Kuvio 4. Kauneushoitoloita perustetaan kiihtyvällä tahdilla

Hyvinvointipalveluista erityisesti kauneudenhoitoalan yritysten määrä on lisääntynyt kiihtyvällä tahdilla 2000-luvulla. Kauneudenhoitoalan yrityksiä oli vuonna 2005 lähes puolet enemmän kuin vuosituhannen alussa. Liikuntapalveluja tarjoavien yritysten määrä on kasvanut samaan aikaan tasaisemmin ja se oli vuoteen 2005 mennessä noin neljänneksen suurempi. Parturi- ja kampaamoala ei ole sen sijaan kyennyt vastaavanlaiseen kasvuun, sillä palveluverkosto on ollut jo ennestään kattava, myös kansainvälisesti vertaillen. Parturi-kampaamoja on nykyisellään lähes seitsenkertainen määrä kauneusalan yrityksiin verrattuna. Sekä parturi-kampaamot että kauneudenhoitopalveluja tarjoavat yritykset ovat lähinnä pieniä, keskimäärin yhden työntekijän työllistäviä yrityksiä. Näin ollen alojen työllistävä vaikutus on yritysten määrään nähden pieni. Liikuntapalvelujen tarjoajat työllistävät keskimäärin lähes kolminkertaisesti. Alan pienemmästä työintensiivisyydestä kertoo se, että liikuntapalvelualan työntekijä kerryttää liikevaihtoa keskimäärin tuplasti kauneuspalveluiden työntekijään verrattuna. Sekä liikunta- että kauneudenhoitopalveluiden liikevaihto on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Kauneudenhoitopalveluissa vauhti on kiihtynyt parina viime vuonna. Esimerkiksi viime vuonna kasvua kertyi peräti viidennes.

Kuvio 5. Hyvinvointipalveluiden liikevaihto kasvussa erityisesti kauneudenhoidossa

Hyvinvointipalveluiden käyttö on kauneudenhoitopalveluissa ja varsinkin liikuntapalveluissa hyvin vaihtelevaa vuoden sisällä. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia työvoiman joustavalle käytölle. Kaikilla tarkastelluilla hyvinvointipalveluiden osa-alueilla suomalaisten perinteinen lomakuukausi, heinäkuu, on erityisen hiljaista aikaa. Parturi-kampaamoissa ja kauneudenhoitopalveluissa eletään myös aivan alkuvuodesta vähäisemmän kysynnän aikaa. Liikuntapalveluissa erityistä sesonkiaikaa on lopputalvi. Kauneuspalveluiden käyttö kasaantuu keväälle ja loppuvuodelle pikkujoulukauden ajalle. Myös liikuntapalveluiden sesonki on laajentunut parina viime vuonna loppuvuoteen.

Kuvio 5. Hyvinvointipalveluiden käyttö vaihtelee vuoden sisällä

Vapaa-ajan palveluiden käytön yleistyminen synnyttää uusia yrityksiä ja lisää palvelualan työpaikkoja. Tämän lisäksi se jakaa uusiksi kotitalouden käytettävissä olevia tuloja ja aikaa. Vapaa-ajan kaupallistumista pidetään olennaisena edellytyksenä talouden kasvun jatkumiselle. Erityisesti hyvinvointipalveluista povataankin merkittävää kansantalouden tukijalkaa tulevaisuudessa.

Seuraava vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä käsittelevä palvelualojen toimialakatsaus ilmestyy 28.6.2007.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007