Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Esi- ja perusopetukseen osallistuminen kansainvälisessä vertailussa

  1. Esiopetuksessa on eroja
  2. Esiopetus kansainvälisissä tilastovertailuissa
  3. Esiopetukseen osallistumisen yleisyys vaihtelee - Suomi keskiarvon alapuolella kansainvälisissä vertailuissa
  4. Oppivelvollisuus alkaa OECD-maissa usein jo 6-vuotiaana
  5. Suomessa jatketaan opintoja peruskoulun jälkeen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Esiopetus kansainvälisissä tilastovertailuissa

Esiopetusta koskevat kansainväliset vertailut ovat varsin haasteellisia, koska maiden välillä on järjestelmäeroja, ja koulutus- ja hoitojärjestelmät ovat moninaisia. Koulu- ja päiväkotimuotoiset opetusjärjestelmät voivat olla käytössä myös yhtä aikaa ja toisiaan täydentävinä.

Suomessa esiopetuksella tarkoitetaan yleensä peruskoulua edeltävää 6-vuotiaiden lasten esiopetusta. Kansainvälisissä koulutustilastovertailuissa esiopetuksen käsite on kuitenkin laajempi. Kansainväliseen koulutustilastoluokitukseen ISCED:iin perustuvissa vertailuissa koulutuksella tarkoitetaan esiasteella yleensä 3-6-vuoden ikäisille lapsille koulussa tai päiväkodissa annettavaa opetusta. Kansainvälisten määrittelyjen mukaan esiasteen opetusta antavat opetuskelpoisuuden omaavat opettajat, opetuksella on opetussuunnitelma ja se tapahtuu organisoidussa ympäristössä eli koulussa tai päiväkodissa. Koulutukseen liittyvät kansainväliset vertailut on pääsääntöisesti rajattu 3-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin lapsiin.

Koulun ja päiväkodin ulkopuolella tapahtuva päivähoito rajataan kansainvälisten koulutustilastovertailujen ulkopuolelle. Näin esimerkiksi Suomen perhepäivähoito tai kotona tapahtuva oppiminen ei sisälly esiopetuksen kansainvälisiin koulutustilastovertailuihin.

Esiopetuksen tilastoinnin rajausta on pohdittu usein kansainvälisessä koulutustilastoyhteistyössä ja on päädytty siihen, että vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi rajauksen on oltava mahdollisimman selkeä. Tilastoinnilla mitataan koulutusjärjestelmässä tapahtuvaa koulutusta. Selvää on tietenkin, että oppimista tapahtuu myös koulujen ja päiväkotien ulkopuolella. Tarkasteltaessa kansainvälisiä koulutustilastovertailuja on siis muistettava, että esiopetuksen tilastointi on rajattu kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuvaan opetukseen.

Suomessa esiopetuksen kansainvälisiin koulutustilastovertailuihin sisältyvät näin 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus peruskouluissa ja päiväkodeissa sekä 3-5-vuotiaat lapset päiväkodeissa.

Vuodesta 2001 alkaen kunnat on velvoitettu tarjoamaan maksutonta esiopetusta kaikille lapsille oppivelvollisuusikää edeltävänä vuonna. Opetus voidaan järjestää peruskoulun tai päiväkodin yhteydessä. Lähes 80 prosenttia 6-vuotiaiden esiopetukseen osallistuvista lapsista saa esiopetusta päiväkodissa ja runsaat 20 prosenttia peruskoulun yhteydessä. Kuusivuotiaiden esiopetus on koulumuotoista ja valmistaa lapsia peruskoulun aloittamista varten. Kuusivuotiaiden esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Alle kouluikäisillä lapsilla on Suomessa oikeus kunnalliseen päivähoitoon. Vanhemmat voivat valita, tapahtuuko päivähoito päiväkodissa, perhepäivähoidossa vai kotona. Päivähoito on vanhemmille maksullista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.4.2007