Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Esi- ja perusopetukseen osallistuminen kansainvälisessä vertailussa

  1. Esiopetuksessa on eroja
  2. Esiopetus kansainvälisissä tilastovertailuissa
  3. Esiopetukseen osallistumisen yleisyys vaihtelee - Suomi keskiarvon alapuolella kansainvälisissä vertailuissa
  4. Oppivelvollisuus alkaa OECD-maissa usein jo 6-vuotiaana
  5. Suomessa jatketaan opintoja peruskoulun jälkeen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Esiopetukseen osallistumisen yleisyys vaihtelee - Suomi keskiarvon alapuolella kansainvälisissä vertailuissa

Eniten esiopetukseen osallistutaan OECD-maista Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa, joissa esiopetus on koulumuotoista. Koulumuotoinen esiopetus alkaa 3-vuotiaana (Ranskassa jopa 2-vuotiaana) ja jo 3-4-vuotiaista käytännössä lähes koko ikäluokka osallistuu koulutukseen (ks. kuvio 1). Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa siis lähes kaikki 3-vuotiaat käyvät jo koulua ja tämä esiopetus on pääsääntöisesti maksutonta.

Kuvio 1.
Koulutukseen koulussa tai päiväkodissa osallistuvien osuus 3-4-vuotiaasta väestöstä OECD-maissa vuonna 2004, %.

Lähde: OECD. Education at a Glance. OECD Indicators 2006

Suomessa 3-4-vuotiaiden lasten osallistumisaste on selvästi OECD-keskiarvoa alhaisempi. 3-4-vuotiaista lapsista vähän yli 40 prosenttia on päiväkodissa. OECD-maissa 3-4-vuotiaista lapsista keskimäärin kaksi kolmasosaa osallistuu koulussa tai päiväkodissa tapahtuvaan opetukseen.

Myös tarkasteltaessa 5-14-vuotiaiden lasten osallistumista koulutukseen Suomi jää OECD-keskiarvon alapuolelle (ks. kuvio 2). Tämä johtuu lähinnä 5-vuotiaiden lasten alhaisesta osallistumisasteesta. Vain runsas puolet 5-vuotiaista lapsista on päiväkodissa, mikä laskee Suomen 5-14-vuotiaiden lasten kokonaisosallistumisasteen 95 prosenttiin.

Kuvio 2.
Koulutukseen osallistuvien osuus 5-14-vuotiaasta väestöstä OECD-maissa vuonna 2004, %.

Lähde: OECD. Education at a Glance. OECD Indicators 2006

Kuusivuotiaista lapsista alkaen käytännössä lähes koko ikäluokka osallistuu Suomessa koulutukseen. Kuusivuotiaiden lasten koulutukseen osallistumisaste kasvoi selvästi esiopetusuudistuksen toteutuksen jälkeen ja nyt jo lähes koko ikäluokka osallistuu esiopetukseen samalla tavalla kuin peruskouluopetukseenkin. Ennen esiopetusuudistuksen toteutusta 1990-luvun lopulla 6-vuotiaiden ikäluokasta vajaat kolme neljäsosaa osallistui koulutukseen eli oli peruskoulun esiopetuksessa tai päiväkodissa.

Ruotsissa oikeus maksuttomaan esiopetukseen ulotettiin 6-vuotiaiden lasten lisäksi 4- ja 5-vuotiaisiin lapsiin vuonna 2003. Suomessa on keskusteltu oppivelvollisuusiän alentamisesta 6 vuoteen, mikä mahdollisesti aiheuttaisi myös peruskoulua edeltävän esiopetuksen ulottamisen 5-vuotiaisiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.4.2007