Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Esi- ja perusopetukseen osallistuminen kansainvälisessä vertailussa

  1. Esiopetuksessa on eroja
  2. Esiopetus kansainvälisissä tilastovertailuissa
  3. Esiopetukseen osallistumisen yleisyys vaihtelee - Suomi keskiarvon alapuolella kansainvälisissä vertailuissa
  4. Oppivelvollisuus alkaa OECD-maissa usein jo 6-vuotiaana
  5. Suomessa jatketaan opintoja peruskoulun jälkeen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomessa jatketaan opintoja peruskoulun jälkeen

Tarkasteltaessa niiden ikäluokkien määrää, joista yli 90 prosenttia osallistuu koulutukseen, Suomi sijoittuu OECD-keskiarvon yläpuolelle (ks. taulukko 1). Suomessa 6-18-vuotiaiden ikäluokista kustakin yli 90 prosenttia osallistuu koulutukseen eli yhteensä 13 ikäluokassa ylitetään 90 prosentin osallistumisaste. Kärjessä tässä vertailussa ovat Belgia ja Ranska. Belgian 3-18-vuotiaiden ja Ranskan 3-17-vuotiaiden ikäluokissa yli 90 prosenttia osallistuu koulutukseen. Vaikka alle 6-vuotiaiden osallistumisasteet jäävät Suomessa alhaisiksi, niin Suomi on toisaalta onnistunut hyvin pitämään oppivelvollisuusiän jälkeiset ikäluokat jatkamassa kouluttautumistaan peruskoulun jälkeen.

Suomessa peruskoulun päättymisen jälkeisissä 16-18-vuotiaiden ikäluokissa yli 90 prosenttia osallistuu lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Suomessa on viime vuosina keskusteltu myös oppivelvollisuusiän pidentämisestä, jotta jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrää saataisiin entisestään vähennettyä.

Lähteet:

Eurydice-Eurostat.Key Data on Education in Europe 2005
Eurydice- The information network on education in Europe. Eurybase - The information database on education systems in Europe http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Eurybase_Home
OECD. Education at a Glance. OECD Indicators 2006
Oppilaitostilastot, Tilastokeskus

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.4.2007