Alueiden rakenteelliset ongelmat voimistuvat tulevaisuudessa

  1. Väestön ikääntyminen vähentää alueiden voimavaroja
  2. Julkinen rahoitus kiristyy
  3. Työvoiman määrä vähenee ja työttömyys alenee
  4. Vähenevät resurssit rajoittavat alueiden kehitystä
  5. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Julkinen rahoitus kiristyy

Julkinen sektori on monilla alueilla suuri työllistäjä ja rahoittaja, ja sen rooli on tärkeä myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden vakausohjelmassa (Valtiovarainministeriö, 2006) arvioidaan, että huolimatta talouden kasvusta julkinen rahoitus kiristyy ikääntymisen aiheuttamien kustannuspaineiden takia. Useimpien kuntien talous vaikeutuu eikä valtion rahoitus kykene tukemaan alueita riittävästi.

Uudellamaalla väestö ja työvoima ikääntyy nopeammin kuin muissa maakunnissa, mikä merkitsee julkisten menojen voimakasta kasvua alueella. Samalla Uudenmaan mahdollisuudet toimia julkisen talouden nettomaksajana ja 'tasapainottajana' alueiden välillä heikkenevät.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.4.2007