Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

AMK-tutkinto vetoaa työmarkkinoilla - suuri osa tradenomeista työntekijäammateissa

  1. Koulutusalat nais- tai miesvaltaisia
  2. AMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuneet monentasoisiin ammatteihin
  3. Tutkinnot ja työelämä kohtasivat hyvin
  4. Tradenomi usein rutiinitehtävissä
  5. Uutta tietoa ammattirakenteista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


AMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuneet monentasoisiin ammatteihin

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille näyttää olevan tyypillistä, että he jakautuvat melko tasaisesti vaativuudeltaan monentasoisiin ammatteihin. Esimerkiksi erikoisasiantuntijoiden osuus (25 %) ja työtekijäammattien osuus (28 %) olivat melkein yhtä suuret vuonna 2004. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet nostavat työvoiman koulutustasoa erityisesti asiantuntijatason ja työntekijätason ammateissa.

Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen työvoiman ammattirakenteet poikkeavat odotetusti toisistaan. Yliopistollisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 95 prosenttia työskenteli eri tason asiantuntija-ammateissa, kun vastaava osuus ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla oli paljon pienempi, 72 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 72 prosenttia toimi erityisasiantuntijana, kun vastaava osuus ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla oli 25 prosenttia (kuvio 2).

Kuvio 2. Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneen työvoiman ammattirakenne pääryhmittäin 2004

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Naisten osuus vaihteli ammattiryhmittäin paljon. Johtajissa ja erityisasiantuntijoissa oli miehiä enemmän kuin naisia, mutta alemmissa ammattiryhmissä oli yli kaksi kolmasosaa naisia.

Eri alojen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ammattirakenteet poikkeavat paljon toisistaan. Insinöörit työskentelivät eniten erityisasiantuntija-tasolla (43 %). Asiantuntijoiden osuus oli melkein yhtä suuri.

Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ammattirakenteelle on tyypillistä, että enemmistö (noin 70 %) työskenteli asiantuntija-tasolla ja vain pieni osa erityisasiantuntijoina.

Tradenomien ammattirakenne poikkeaa paljon kahdesta edellisestä tutkintoryhmästä. Johtajina työskentelevien osuus on hieman suurempi kuin kahdella muulla alalla. Asiantuntija-tasolle sijoittui kolmannes ja erityisasiantuntijoiksi lähes viidennes. Huomio kiinnittyy työntekijöiden suureen, 44 prosentin osuuteen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.6.2007