Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

AMK-tutkinto vetoaa työmarkkinoilla - suuri osa tradenomeista työntekijäammateissa

  1. Koulutusalat nais- tai miesvaltaisia
  2. AMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuneet monentasoisiin ammatteihin
  3. Tutkinnot ja työelämä kohtasivat hyvin
  4. Tradenomi usein rutiinitehtävissä
  5. Uutta tietoa ammattirakenteista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tutkinnot ja työelämä kohtasivat hyvin

Koulutuksen ja ammatin keskinäistä vastaavuutta ei voida tarkasti määrittää, sillä työelämässä ei ole tiedekuntia eikä opintoaloja. Lisäksi on tärkeä muistaa, että työelämässä tulevina vuosikymmeninä tapahtuu paljon ammattirakennemuutoksia, joita ei vielä koulutusaikana voida tarkasti tietää. Jatkossa myös liikkuvuus vilkastuu ja työurat lyhenevät. Kuitenkin jos työllistymistä koulutukselle selvästi vieraisiin ammatteihin tapahtuu laajamittaisesti, silloin lienee paikallaan ryhtyä tutkimaan tilannetta tarkemmin.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät keskimäärin hyvin koulutustasoa vastaaviin ammatteihin. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneesta työvoimasta 72 prosenttia työskenteli johtamis-, erityisasiantuntija- ja asiantuntijatasojen ammateissa vuonna 2004.

Työntekijäammateissa teki työtä 28 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneesta työvoimasta. Tämä osuus ei näytä olevan poikkeavan suuri, sillä vastaava osuus asettuu luontevasti opistoasteen tutkinnon suorittaneiden (35 %) ja yliopistoissa ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden (7 %) prosenttiosuuksien välimaastoon.

Tutkintoryhmien välillä on kuitenkin suuria eroja (kuvio 3). AMK-insinööreistä sijoittui pienin osuus (noin 15 %) koulutustasoon nähden vieraisiin ammatteihin. Tällaisia ammatteja olivat esimerkiksi myyjät ja tuote-esittelijät, toimistotyöntekijät, asentajat ja korjaajat.

Toiseksi pienin työntekijäosuus oli terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella työvoimalla. Yli 4 700 (17 %) henkeä ahersi tutkinnon tasoon nähden vieraissa ammateissa. Jos tarkastellaan vain tutkinnon koulutusalaa, noin 88 prosenttia terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneista voi arvioida työskennelleen terveys- ja sosiaalialan ammateissa. Suurimpia ammattiryhmiä olivat sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, perushoitajat ja lähihoitajat, hammashuoltajat, sosiaalialan ohjaajat, sosiaaliturvatoimihenkilöt, kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat, lastentarhanopettajat, lastenhoitotyöntekijät jne.

Kuvio 3. AMK-tutkinnon suorittanut työvoima tutkintoryhmittäin ammattiryhmän mukaan vuonna 2004

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.6.2007