Suomalaiset luottavat klassikoihin

  1. Suomalaiset lukevat edelleen paljon
  2. Jännitys ja muistelmat kiinnostavat suomalaisia
  3. Miehet lukevat miesten kirjoittamia kirjoja
  4. Mielikirjailijat vaihtuvat hitaasti
  5. Nuoret lukevat sanomalehtiä vähemmän kuin ennen
  6. Aikakauslehtien säännöllinen lukeminen on vähentynyt

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Miehet lukevat miesten kirjoittamia kirjoja

Nuoremmat lukijat lukevat enemmän ulkomaista kuin kotimaista kirjallisuutta, kun taas 45 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lukevat enemmän nimenomaan kotimaista kirjallisuutta. Koko väestön tasolla kotimaista ja ulkomaista kaunokirjallisuutta luetaan varsin tasaisesti. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa luetaan ulkomaista kirjallisuutta tai molempia, kun taas maaseudulla luetaan enemmän kotimaista kirjallisuutta. Enimmäkseen kotimaista kirjallisuutta lukevia on enemmän miesten kuin naisten joukossa.

Vapaa-aikatutkimuksessa kaunokirjallisuuden lukijoilta on myös kysytty, lukevatko he enimmäkseen naisten kirjoittamia kirjoja, enimmäkseen miesten kirjoittamia kirjoja vai kumpiakin yhtä paljon. Naisten keskuudessa on selvästi enemmän niitä, jotka ovat avoimia sekä miesten että naisten kirjoittamalle kirjallisuudelle: yli 60 prosenttia naisista, mutta vain hieman yli kolmannes miehistä ilmoitti lukevansa sekä miesten että naisten kirjoittamia kirjoja. Sen sijaan yli puolet miehistä (ja kahdeksan prosenttia naisista) ilmoitti lukevansa enimmäkseen miesten kirjoittamia kirjoja. Naisista neljännes (ja miehistä prosentti) ilmoitti lukevansa enimmäkseen naisten kirjoittamia kirjoja.

Taulukko 1. Naisten ja miesten mielikirjailijat.

Naisten
mielikirjailijat
Mainintoja   Miesten
mielikirjailijat
Mainintoja
Laila Hietamies 238   Kalle Päätalo 197
Kaari Utrio 119   Väinö Linna 163
Mika Waltari 103   Arto Paasilinna 129
Agatha Christie 88   J.R.R Tolkien 91
J.K. Rowling 87   Mika Waltari 70
J.R.R. Tolkien 79   Alistair McLean 68
Arto Paasilinna 56   Ilkka Remes 61
Kalle Päätalo 56   Stephen King 55
Danielle Steel 51   Veikko Huovinen 41
Leena Lehtolainen 49   Reino Lehväslaiho 36

Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aikatutkimus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.10.2008