Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus I/2007

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Ammattimainen asuinrakentaminen ja julkinen rakentaminen hiipuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannukset jatkavat nousuaan
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset vahvistuneet
  7. Rakennustuotannon määrä ja työpanosindikaattori
  8. Fokus: Uudisrakentamisen lupakehitys suotuisaa
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551

Sähköposti:rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdannetilanne oli kohtuullisen hyvä vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Luvanvaraisia rakennushankkeita käynnistettiin kuutioilla mitattuna tammi-maaliskuussa 21 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Myös valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä kasvoi 13 prosenttia ja myönnettyjen rakennuslupienkin mukainen kuutiomäärä 11 prosenttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen kasvu on taittunut, mutta uudisrakentamisen kasvua ylläpitää muun talonrakentamisen vilkastuminen. Lupamäärän kasvu ennakoi uudisrakentamisen säilyvän vilkkaana myös lähitulevaisuudessa.

Rakennusalan yritysten liikevaihdon kasvuvauhti on hivenen kiihtynyt. Liikevaihdon vuositason muutosvauhti sekä talonrakennusalan että maa- ja vesirakennusalan yrityksillä lähestyy 12 prosenttia. Vuoden 2007 tammi-maaliskuun liikevaihdon muutosprosentti edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä oli peräti 20 prosenttia, talonrakennusyrityksillä hieman alle ja maa- ja vesirakennusalan yrityksillä reilusti yli 20 prosenttia.

Talonrakentamisen kustannuskehitys on edelleen kiihtynyt. Talonrakentamiseen käytettyjen panosten kustannuskehitystä mittaavan rakennuskustannusindeksin tarvikepanosten vuosimuutos huhtikuussa oli yli kahdeksan prosenttia. Joidenkin tarvikeryhmien kuten betoniteräksen ja puutavaran osalta on saavutettu 25 - 45 prosentin vuosimuutostaso. Maa- ja vesirakennusalan kustannusten nousu on merkittävästi hidastunut viime vuoden syyskuusta lähtien. Vuonna 2006 maarakennuskustannusindeksin vuositason kasvuvauhti oli kuutisen prosenttia, alkuvuodesta 2007 kasvu hidastui alle kolmeen prosenttiin.

Rakentamisen toimialan työtuntien määrä kasvoi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen työtunnit jatkoivat vuonna 2003 alkanutta kasvuaan ollen nyt kuutisen prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen työtunnit kattavat noin runsaan viidenneksen koko rakentamisen työtunneista. Talonrakennusalan työtuntien määrä kasvoi kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Työllisten vuositason kasvuvauhti kiihtyi kolmeen prosenttiin huhtikuussa. Talonrakennusalan työttömien määrä on vähentynyt koko 2000-luvun. Nykyiset 13 000 työtöntä on kymmenen tuhatta vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Työttömien määrän kova vähentyminen ei ole vastaavalla tavalla kuin vuosina 1997 -1998 johtanut samansuuruiseen työllisten määrän kasvuun. Erityisesti kehitys vuoden 2006 puolivälistä huhtikuuhun 2007 on tässä suhteessa poikkeuksellista. Tähän voi olla syynä rakennusalan ammattimiesten eläkkeelle siirtyminen, avointen työpaikkojen vähentyminen, kotimaisen ja ulkomaisen vuokratyövoiman kasvu, ulkomaisen työvoiman kasvu tai rakentamisen harmaan talous.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2007