Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kulttuuritapahtumat täyttävät Suomen kesän

  1. Finland Festivals: kymmenessä vuodessa 20 tapahtumaa lisää
  2. Muissakin kulttuuritapahtumissa riittää yleisöä
  3. Savonlinnan Oopperajuhlille eniten valtion tukea

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Savonlinnan Oopperajuhlille eniten valtion tukea

Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Vuonna 2007 tukea sai yhteensä 147 tapahtumaa tuen kokonaismäärän ollessa 3,7 miljoonaa euroa. Tukea haki 227 tapahtumaa. Opetusministeriön tuen määrässä Savonlinnan Oopperajuhlat erottuu ylivoimaisena ykkösenä: vuonna 2007 tapahtuma sai 660 000 euroa eli melkein 20 prosenttia koko tuesta (taulukko2). Elokuvafestivaaleista eniten valtion tukea ovat viime vuosina saaneet Tampereen kansainväliset lyhytelokuvajuhlat.

Taulukko2: Viisi suurinta opetusministeriön tuen saajaa vuonna 2007

Tapahtuma
Savonlinnan Oopperajuhlat 660 000
Tampereen Teatterikesä 217 000
Kuhmon Kamarimusiikki 172 000
Kuopio Tanssii ja Soi 151 000
Kaustinen Folk Music Festival 150 000

Lähde: Opetusministeriö

Maakunnittain tarkasteltuna opetusministeriön tuki kulttuuritapahtumille jakautuu myös varsin epätasaisesti: vuonna 2006 eniten tukea sai Etelä-Savo, toiseksi eniten Pirkanmaa. Opetusministeriön tukea ei välttämättä myönnetä kaikille yleisön suosikkitapahtumille. Tukea voivat toisaalta saada sellaisetkin tapahtumat, joiden kävijämäärä on hyvin pieni. Opetusministeriön tukemista kulttuuritapahtumista seitsemän oli pääosin ruotsinkielisiä. Niistä kolme pidettiin Uudellamaalla, kaksi Varsinais-Suomessa ja kaksi Pohjanmaalla (taulukko 3).

Valtion rahoittamana toimiva Saamelaiskäräjät myöntää vuosittain tukea saamelaisille kulttuuritapahtumille. Vuonna 2006 tukea sai kolme tapahtumaa tuen kokonaismäärän ollessa 18 000 euroa.

Taulukko 3. Opetusministeriön tuki valtakunnallisille kulttuuritapahtumille maakunnittain 2006*

Maakunta Tuen saaneita kulttuuritapahtumia Tuki yhteensä, € % Tuki / tapahtuma, €
Uusimaa 36 417 000 11 11 583
- Pääkaupunkiseutu 1) 27 349 000 10 12 926
- Muu Uusimaa 9 68 000 2 7 556
Itä-Uusimaa 3 41 000 1 13 667
Varsinais-Suomi 14 228 000 6 16 286
Satakunta 4 157 000 4 39 250
Kanta-Häme 4 57 000 2 14 250
Pirkanmaa 16 489 000 13 30 563
Päijät-Häme 3 56 000 2 18 667
Kymenlaakso 6 35 000 1 5 833
Etelä-Karjala 2 29 000 1 14 500
Etelä-Savo 9 787 000 21 87 444
Pohjois-Savo 5 180 000 5 36 000
Pohjois-Karjala 7 102 000 3 14 571
Keski-Suomi 7 237 000 6 33 857
Etelä-Pohjanmaa 4 119 000 3 29 750
Pohjanmaa 2 78 000 2 39 000
Keski-Pohjanmaa 5 164 000 4 32 800
Pohjois-Pohjanmaa 13 171 000 5 13 154
Kainuu 3 238 000 6 79 333
Lappi 10 83 000 2 8 300
Ahvenanmaa - -   -
Yhteensä 153 3 668 000 100 23 974
*) Ei sisällä useilla paikkakunnilla pidettävää Irish Festivalia, joka sai opetusministeriön avustusta 5 000 euroa vuonna 2006. 1) Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Lähde: Opetusministeriö

Kulttuuritapahtumat saavat merkittävää tukea myös kunnilta sekä sponsoreilta. Sponsorirahan on todettu muodostavan keskimäärin 15 prosenttia festivaalien tuloista. Esimerkkinä kunnan suuresta merkityksestä kulttuuritapahtumien rahoittajana voidaan mainita Helsingin kaupunki: vuonna 2006 Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi noin 1,5 miljoonaa euroa tukea kaikkiaan 43 helsinkiläiselle kulttuuritapahtumalle. Sekä Helsingin kaupungin myöntämän tuen että tukea saavien tapahtumien määrä on kolminkertaistunut vuosikymmenen aikana.

Kirjoittaja toimii suunnittelijana Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa.

Laajempia tietoja kulttuuritapahtumien sekä myös muiden kulttuurialojen alueellisista eroista Suomessa on syksyllä ilmestyvässä Tilastokeskuksen kaksikielisessä julkaisussa Kulttuuria alueittain: tilastollinen katsaus (Kultur på regional nivå: en statistisk översikt).

Lähteet:

Seuraavat Timo Cantellin julkaisut Taiteen keskustoimikunnan sarjassa Tilastotietoa taiteesta: 1993: Musiikkijuhlien yleisöt - Kaustinen, Kuhmo, Viitasaari; 1996: Kaupunkifestivaalien yleisöt. Kuopio Tanssii ja Soi. Tampereen Teatterikesä. Turun musiikkijuhlat. Ruisrock; 1998: Yleisfestivaalien yleisöt. Helsingin juhlaviikot. Joensuun Laulujuhlat.

Kukkonen, Tiina (2001). Festivaalien talous 1999. Työpapereita 37. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.

Matkailukohteiden kävijämäärät 2005 (2006). MEK E:50. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus ja Tuomas Santasalo Ky.

Silvanto, Satu (toim.) (2007). Festivaalien Helsinki. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002 (2005). Toim. Liikkanen, Mirja, Hanifi, Riitta & Hannula, Ulla. Helsinki: Tilastokeskus.

Festivaalien järjestäjät, Finland Festivals, Helsingin Sanomat (www.hs.fi), Opetusministeriö, Saamelaiskäräjät, Suomen elokuvasäätiö, Yleisradio

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 31.7.2007