Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Maaseudulla yritystoimintaa koneurakoinnista energiantuotantoon

 1. Maaseudun pienyrityksistä lähes 60 prosenttia palvelualoilla
 2. Maaseudun yritykset jakautuvat tasaisesti
 3. Yrittäjyydellä maakunnissa erilainen painoarvo
 4. Perustuotantotilat vähenevät
 5. Passiivisia tiloja lähes 80 000
 6. Tilat monialaistuvat
 7. Monialaisuus yleisintä Uudellamaalla, Lapissa ja Ahvenanmaalla
 8. Tilojen muu yritystoiminta pääosin pienimuotoista
 9. Maaseutuyrittäjyyden tulevaisuuteen uskotaan
 10. Rakennemuutos vielä kesken
 11. Yhteishankkeella muutos hallintaan
 12. Esimerkki nousevasta yrittäjyydestä:
  Monipuolinen hevosala pitää maaseutua elävänä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Lith työskentelee tutkijana omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Artikkeli julkaistu Tilastokeskuksen Kuntapuntari-lehdessä 3/2007

Noin kolmannes Suomen yrityksistä sijaitsee maaseudulla. Maaseutuyritysten määrä on lisääntynyt 2000-luvulla nopeammin kuin kaikkien yritysten määrä keskimäärin. Maatalouden ulkopuolisesta yritystoiminnasta on muodostunut myös maatiloille uusi tulonlähde. Maaseutuyritysten kokonaismäärä voi nousta 85 000-86 000:een, jos lasketaan mukaan monialaisten maatilojen pienikin muu yritystoiminta, jota verotetaan maatalouden tuloverolain mukaan.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) tuoreimpien tilastojen mukaan Suomessa toimi vuonna 2004 lähes 70 000 maaseudun pienyritystä, jotka tuottivat noin 14 miljardin euron liikevaihdon, ja ne työllistivät yrittäjät mukaan lukien noin 113 000 suomalaista. Vuodesta 2000 maaseutuyritysten ja niiden henkilöstön määrä lisääntyivät 7-8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi reaalisesti viidenneksen.

MTT:n tilastot perustuvat maaseudun pienyritysrekisteriin, joka on koottu muun muassa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Määritelmällisesti maaseutuyritys on yksitoimipaikkainen yritys, jonka liikevaihto on yli 8 400 euroa, mutta joka työllistää alle 20 henkeä. Lisäksi yrityksen tulee sijaita postinumeroalueella, jonka väestötiheys on alle 50 henkilöä neliökilometriä kohden.

Maaseudun pienyrityksistä lähes 60 prosenttia palvelualoilla

Käsitteet "maaseutu" ja "maaseutuyritys" voidaan rajata monella muullakin tavalla tarkastelunäkökulman mukaan. Perinteiset hallinnolliset aluejaot, kuten jako maaseutu- ja kaupunkimaisiin kuntiin, eivät ole välttämättä toimivia, sillä esimerkiksi nykyajan kaupungit ovat kuntaliitosten myötä entistä suurempia ja niistä löytyy tiheästi asuttuja taajamia ja harvaan asuttua maaseutua.

Maaseudun pienyrityksistä kolmannes toimii jalostusaloilla (teollisuus ja rakentaminen) ja vajaat 60 prosenttia kaupassa ja palvelualoilla (taulukko 1). Loput toimivat alkutuotannossa.

Taulukko 1. Maaseudun pienyritykset toimialoittain vuonna 2004

  Yrityksiä Osuus
henkilöstöstä, %
Osuus, % Osuus
liikevaihdosta, %
Palvelualat 29 286 39,1 42,1 26,7
Kauppa 11 694 15,7 16,8 30,4
Rakentaminen 12 310 18,5 17,7 16,1
Teollisuus 9 525 17,4 13,7 18,9
Alkutuotanto 6 816 9,2 9,8 7,8
Yhteensä 69 631 100 100 100
MTT:n pienyritysrekisteri

Maaseutuyritysten määrä on lisääntynyt kaikilla toimialoilla vuosina 2000-04. Prosentuaalisesti eniten on kasvanut rakennusalan yritysten määrä. Yhteensä lähes kolmannes Suomen yrityksistä toimii maaseudulla (kuvio 1).

Kuvio 1. Maaseudun pienyritykset toimialoittain kaikista Suomen alle 20 hengen yrityksistä vuonna 2004

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.8.2007