Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Elämyskulutus kiehtoo yhä useampia
samasta tuotteesta sekä hyötyä että elämystä

  1. Elämysten tarjonnan laskenta helpompaa kuin kulutuksen
  2. Kaikki matkailun osa-alueet laskussa
  3. Liikunnan kulutus ja kotitietokoneet nousussa
  4. Lemmikit, sisustus, nikkarointi, kaunistautuminen...
  5. Alkoholin käyttöä ei lasketa elämykseksi
  6. Seksuaalinen elämyskulutus on harmaan talouden peitossa
  7. Elämyskulutuksen laskennan vaikeudet
  8. Hyöty vai elämys - ydin vai rajat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Seksuaalinen elämyskulutus on harmaan talouden peitossa

Ajankäyttötilastoista on turha etsiä seksin harrastusaikoja. Toisaalta se on liian tärkeä asia jätettäväksi kokonaan pois elämyskulutuksesta. Seksuaalisuus on elämys, mutta sillä on myös selvä hyötyfunktio. Lisäksi sen voi katsoa olevan perustarve. Jos ajatellaan, että seksin hyötyfunktio on lisääntyminen, niin silloin kaikki muu seksuaalisuuteen liittyvä kulutus olisi elämystä. Parisuhteeseen tai lyhytaikaisempiinkaan suhteisiin liittyvää seksuaalisuuden kulutusta (eli suurinta osaa seksuaalisista elämyksistä) ei kuitenkaan ole tapana mitata rahassa. Sen sijaan seksin, varsinkin ei-parisuhteeseen perustuvan seksin, edellytykset liittyvät usein juuri muuhun vapaa-aikaan, matkusteluun, tapahtumiin, seminaareihin, tansseihin, ravintolaan, elokuviin ja joukkotiedotusvälineiden seurannan kulutukseen, jotka tulevat jo esiin sateenvarjolaskelmissa.

Voidaan tietysti kysyä, onko järkevää laskea mukaan vain markkinaseksuaalisuuden ilmentymät? Välitön markkinaseksikulutus edustaa laskelmieni mukaan kokonaisuudessaankin vain noin 0,2 prosentin tasoa kotitalouksien menoista. Tavarapuolella siihen kuuluvat esimerkiksi seksilehdet ja -videot. Ne ovat periaatteessa mukana jo kulttuurin kulutuksessa. Osa seksilehti- ja videomyynnistä on "harmaata" myyntiä, joka ei näy luvuissa.

Markkinaseksiin kuuluvat myös seksipalvelupuhelut. Lisäksi on vielä huomioitava seksikauppojen tuotteet. Palveluseksiin kuuluvat myös erilaiset seuralaispalvelut, (ei sutenööripohjainen) prostituutio ja seksiaiheisten internetsivujen lataukset. Arvioon liittyy paljon ongelmia muun muassa harmaan talouden takia. Kokonaisuudessaan osuuden voi arvioida hieman nousseen 2000-luvulla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.9.2007