Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti EU-maita hitaampi
  3. Monien raaka-aineiden hinnat yhä nousussa
  4. Kasvua toivat kaikkien kokoluokkien yritykset
  5. Teollisuuden työllisten määrä kasvanut
  6. Tehdasteollisuuden näkymät edelleen suotuisat
  7. Fokus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskentamenetelmien kansainvälinen vertailu
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479

Sähköposti:palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2007 toisella neljänneksellä edelleen hyvä. Teollisuusyritysten sekä kotimaan että vientiliikevaihto kasvoivat koko alkuvuoden, joskin kasvuvauhti hieman hidastui toisella neljänneksellä. Myös vientihinnat olivat edelleen korkealla tasolla. Suomen talous oli hyvässä kunnossa. Teollisuuden työllisyyskin kehittyi myönteisesti varsinkin vuoden toisella neljänneksellä. Niin ikään tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste lähenee vuoden 2000 huipputasoa.

EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdannehuippu jatkunee vielä loppuvuoden. Tosin monilla aloilla on näköpiirisissä työvoimapula ja myös kapasiteettipula rajoittaa tuotantoa. Lisäksi USA:sta on loppukesällä ja alkusyksystä kantautunut huonoja talousuutisia.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin antama suhdannekuva ei ole ollut yhtä positiivinen kuin esimerkiksi liikevaihdon. Teollisuustuotanto on alkuvuonna polkenut paikallaan. Tämä johtuu mm. siitä, että kemianteollisuuden tuotanto on alkuvuonna laskenut. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto on ollut viime vuoden tasolla eikä metalliteollisuudenkaan tuotanto ole juuri kasvanut. Fokuksessa vertaillaan Euroopan unionin tilastoviraston (Eurostatin) tekemän tiedustelun perusteella teollisuustuotannon laskentamenetelmiä Suomessa ja monissa Euroopan maissa.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2007