Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2007

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen kasvu muun kuin asuinrakentamisen varassa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannukset jatkavat nousuaan
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi
  6. Rakennustuotannon määrä ja työpanosindikaattori
  7. Fokus: Uudisrakentamisen lupakehitys suotuisaa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551

Sähköposti:rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdannetilanne oli hyvä vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Luvanvaraisia rakennushankkeita käynnistettiin kuutioilla mitattuna huhti-kesäkuussa lähes saman verran kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä kasvoi 6 prosenttia ja myönnettyjen rakennuslupien mukainen kuutiomäärä yli kolmanneksen edellisvuodesta. Asuinrakentaminen on hiipumassa, mutta uudisrakentamisen kasvua ylläpitää muun talonrakentamisen vilkastuminen. Lupamäärän voimakas kasvu ennakoi uudisrakentamisen säilyvän vilkkaana myös loppuvuonna.

Rakennusalan yritysten liikevaihdon kasvuvauhti on kiihtynyt. Liikevaihdon vuositason muutosvauhti talonrakennusalan yrityksillä ylittää 14 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yrityksillä lähestyy jo 15 prosenttia. Vuoden 2007 huhti-kesäkuussa liikevaihdon muutosprosentti edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä oli koko rakentamisessa 19 prosenttia, talonrakennusyrityksillä 18 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yrityksillä yli 21 prosenttia. Samankaltaiset kasvuprosentit saavutettiin myös edellisellä neljänneksellä. Kahden peräkkäisen voimakkaan kasvuneljänneksen ansiosta liikevaihdon vuositason kasvuvauhti on talonrakennusyrityksillä kiihtynyt 11 prosentista 14 prosenttiin ja maarakennusalan yrityksillä 12 prosentista peräti 15 prosenttiin.

Talonrakentamisen kustannuskehitys on edelleen ripeätä. Talonrakentamiseen käytettyjen panosten hintakehitystä mittaavan rakennuskustannusindeksin vuosimuutos, työkustannusten maltillisesta hieman yli 3 prosentin vuosimuutoksesta huolimatta, oli elokuussa lähes 6 prosenttia, Rakennuskustannusindeksiin sisältyvien tarvikepanosten vuosimuutos pysyttelee edelleen lähes 8 prosentissa. Rakennusteknisten tarvikkeiden hinnat ovat vuoden aikana nousseet lähes 10 prosenttia. Muiden tarvikeryhmien osalta hintakehitys on ollut huomattavasti maltillisempaa; LVI-tarvikkeiden osalta viitisen prosenttia, sähkö- ja maalaustarvikkeiden hinnat ovat vuoden aikana pysyneet miltei ennallaan. Tulevan tarvikekustannuskehityksen kannalta erityisen kriittistä on rakennusteknisten tarvikkeiden hintakehitys, koska rakennusteknisten tarvikkeiden kustannusosuus uudisrakentamisessa käytetyistä kaikista tarvikepanoksista on kaksi kolmannesta.

Maa- ja vesirakennusalan kustannusten nousu on jonkin verran hidastunut viime vuodesta. Vuonna 2006 maarakennuskustannusindeksin vuositason kasvuvauhti oli kuutisen prosenttia, alkuvuodesta 2007 kasvu on asettunut reiluun neljään prosenttiin.

Rakennusalan työllisten kasvu on pysytellyt runsaassa 5 prosentissa vuoden 2007 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Talonrakennusalan työttömien määrä on supistunut koko 2000-luvun ajan. Nykyiset 12 000 työtöntä on yli kymmenen tuhatta vähemmän kuin 2000-luvun alussa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2007