Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2007

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu jatkui yhä
  4. Kaupan näkymät ovat yhä valoisat
  5. Fokus: Kaupan kasvu nopeinta Päijät-Hämeessä
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Sampsa Hamarila (09) 1734 2780, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi yhä nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä puolestaan kohosi verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen melko hyvät toisen neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin reipas kasvu jatkui yhä huhti-kesäkuussa, joskin edeltävää neljännestä hitaampana. Etenkin pienissä ja suurissa sekä liikevaihdoltaan kasvaneissa yrityksissä vauhditettiin vähittäiskaupan kasvua vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Myös autokaupassa kasvua kertyi vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä sekä keskisuurissa että suurissa yrityksissä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeksellisen korkealla tasolla. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin nousevan kolmannellakin neljänneksellä.

Myös tukkukaupassa myynnin kasvu jatkui huhti-kesäkuussa lähes yhtä voimakkaana kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvua ylläpitivät yhä alan pienet yritykset. Sen sijaan toimialan liikevaihdon kasvu oli edellistä neljännestä vaisumpaa nopeimmin kasvaneissa yrityksissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2007