Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Maahanmuuttajat ovat erilaisia yrittäjinä

 1. Tarkkaa määrää vaikea arvioida
 2. Yritykset keskittyvät Uudellemaalle
 3. Vastaa hyvin väestöä alueittain
 4. Yritykset pieniä
 5. Toiminta painottuu palveluihin
 6. Mistä ulkomaalaiset yrittäjät tulevat?
 7. Kansallista erikoistumista
 8. Maahanmuuttajien yrittäjyyttä edistetään
 9. Tavoitteena yhden luukun -periaate
 10. Tueksi tiedotusta ja houkuttelua
 11. Mistä maahanmuuttajayrittäjyydessä on kysymys?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Lith työskentelee tutkijana omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Artikkeli julkaistu Tilastokeskuksen Kuntapuntari-lehdessä 4/2007

Maahanmuuttajien yritystoiminta on vilkastunut Suomessa merkittävästi 2000-luvulla. Tähän vaikuttavat tutkijoiden mukaan muun muassa maahanmuuttajaryhmissä elävä vahva yrittäjyyden perinne ja matalampi riskinottokynnys kuin kantaväestöllä. Yrittäjyysaktiviteetti poikkeaa kuitenkin eri maahanmuuttajaryhmien välillä. Lisäksi eri kansallisuudet näyttävät erikoistuvan omille toimialoilleen.

Suomessa toimi arviolta 6 000 kokonaan tai vähintään puoliksi ulkomaalaisten hallussa olevaa maahanmuuttajataustaista yritystä vuonna 2005. Arvio perustuu kaupparekisteriaineistoista tehtyyn tilastoon, ja ulkomaalaisuus on päätelty yritysten vastuuhenkilöiden kansalaisuuden mukaan. Lisäksi vastuuhenkilöiltä on edellytetty pysyväisluonteista asumista maassa.

Maahanmuuttajien yritykset vastaavat arviolta 2,5prosentistakoko maanyrityskannasta. Yritykset työllistivät arviolta 15 500 henkeä yrittäjät mukaan lukien, mikä on 1,2 prosenttia yritysten työllisyydestä. Pienyritysten henkilöstön tarkka määrittely on kuitenkin hankalaa. Maahanmuuttajayritysten liikevaihto, 4-5 miljardia euroa, vastaa 1,5 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

Tarkkaa määrää vaikea arvioida

Toimivia maahanmuuttajayrityksiä ovat tilastossa ne, joilla oli liikevaihtoa tai palkattua henkilöstöä vuonna 2005. Tilastossa ei kuitenkaan ole yrityksiä, joita ovat perustaneet jo Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset. Aivan tarkkoja tietoja maahanmuuttajayrityksistä on siten vaikea saada. Todennäköisesti yrityksiä on enemmän kuin edellä mainitut 6 000.

Maahanmuuttajien yritysten tai niissä toimivien vastuuhenkilöiden määrää ei voida verrata esimerkiksi työvoimatutkimuksen tietoihin ulkomaalaisista yrittäjistä. Sama yrittäjä voi olla vastuuhenkilönä useassa yrityksessä tai yhdessä yrityksessä on vastuuhenkilöitä, joiden omistusosuus on työvoimatutkimuksen yrittäjämääritelmän mukaan liian pieni.

Yli puolet toimivista maahanmuuttajien yrityksestä on aloittanut vuoden 2001 jälkeen, joten "etninen" yrittäjyys on aika tuore ilmiö. Tosin osa aiemmin aloittaneista yrityksistä on ennättänyt jo lopettaa toimintansa. Maahanmuuttajien yritysten määrän kasvu on kuitenkin suorassa suhteessa ulkomaalaisväestön määrään, joka on lisääntynyt tasaisesti parinkymmenen viime vuoden aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.10.2007