Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Onko ICT:n tuottavuusaalto kohta jo ohi?

  1. Tuottavuuskasvun aallot Suomessa ja Yhdysvalloissa
  2. ICT nostatti viimeisimmän tuottavuusaallon
  3. Luovan tuhon kautta kolmanteen vaiheeseen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mika Maliranta toimii tutkimuspäällikkönä ETLAssa. Kirjoittaja kiittää Petri Rouvista, Tarmo Valkosta sekä Pekka Ylä-Anttilaa kommenteista ja hyödyllisistä aihetta koskevista keskusteluista, mutta vastaa yksin sanoistaan. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 8/2007

Viime vuosikymmenien loistavan tuottavuuskasvun ansiosta Suomen yrityssektori on noussut tuottavuuden kansainväliseen eturintamaan. Jatkossa eturintaman kasvuvauhti sanelee entistä tiukemmin tuottavuuskasvumme kattonopeuden. Tuoreet uutiset USAn hiipuneesta tuottavuuskehityksestä viime vuosina antavat siksi meille aihetta huoleen.

Suomessa on kiinnitetty kiitettävästi huomiota tuottavuuskasvun menneiden vuosien kasvutrendeihin ja tulevien vuosien kasvuskenaarioihin. Eräissä arvovaltaisissa puheenvuoroissa sävy on ollut menneiden vuosien osalta hieman synkistelevä, mutta tulevien vuosien osalta melko optimistinen. Tilanne saattaa olla kuitenkin juuri päinvastainen: talouden kulta-aikamme voi olla kohta jo takana.

Suomen taloustilastojen uudistuksen sekä harhaanjohtavan tarkasteluperspektiivin vuoksi menneiden vuosien tuottavuuskehitys näyttää synkemmältä kuin se todellisuudessa on ollut. Tuottavuuskasvumme tulevaisuus sen sijaan näyttää nyt jonkin verran synkemmältä kuin vielä muutama vuosi sitten. Tämä on talouspolitiikan yksi keskeisempiä huolenaiheitamme. Sitä on jatkossa analysoitava tarkasti mahdollisimman tuoreilla ja tarkoilla aineistoilla.

Tuottavuuskasvun aallot Suomessa ja Yhdysvalloissa

Kuviossa 1 tarkastellaan Suomen tuottavuuden kehitystä yrityssektorilla. Tehtyjen rajausten ansiosta aikasarjan pitäisi olla kohtuullisen vertailukelpoinen yli ajan. Ulkopuolelle on jätetty julkinen sektori, jonka tuotoksen mittaustavassa tehtiin merkittävä uudistus 2000-luvun alussa. Lisäksi ulkopuolelle on rajattu myös rahoitus- ja vakuutussektori, jonka kansantalouden tilinpidon mukaiset tuottavuusluvut vaikuttavat hyvin epäilyttäviltä varsinkin viime vuosien osalta. Myös asuntojen omistaminen ja maatalous on rajattu pois. Trendien selventämiseksi kuvioon on piirretty yleisesti käytetyllä ns. Hodrick-Prescott -suotimella tehdyt tasoitetut aikasarjat. Vertailukohdaksi on laskettu Yhdysvaltojen vastaavan sektorin tuottavuuskehitys.

Kuviosta nähdään, että Suomen tuottavuuskehitys on ollut 2000-luvulla suurin piirtein samaa luokkaa kuin Yhdysvalloissa. Viimeaikaisissa vertailuissa on ilmennyt, että Suomi on jo sangen lähellä tuottavuuden kansainvälistä eturintamaa. Tästä syystä eturintaman tuottavuuskasvun hiipuminen olisi nyt huolestuttava uutinen. Tilanne oli aivan toisenlainen 1960- tai 1970-luvuilla, jolloin Suomella oli tuottavuuden tasossa vielä paljon kiinnikuromisvaraa. Eturintamamaiden tuottavuuskasvutrendien käänteet eivät tuohon aikaan paljon Suomen kasvutrendeihin vaikuttaneet.

Kuvio 1 antaa ainakin viitteellisiä merkkejä tuottavuuskasvun viimeaikaisesta hiipumisesta Yhdysvalloissa, joka on ollut pitkään tuottavuuden eturintamassa. Toki aikasarjojen päiden osalta trendejä täytyy tulkita hyvin varovasti ns. "häntä-heiluu -ilmiön" takia; uudet luvut saattavat muuttaa viime vuosien trendiä voimakkaastikin.

Onneksi Yhdysvalloista on käytettävissä sangen ajantasaisia neljännesvuositietoja, joiden avulla viime aikojen trendiä voidaan arvioida melko luotettavasti. Kuviossa 2 on esitetty Yhdysvaltojen yrityssektorin tuottavuus vuodesta 1960 vuoden 2007 toiseen neljännekseen saakka. Kuviolla on ainakin kaksi tärkeää sanomaa.

Ensiksi, kuvan perusteella tuottavuuskasvu näyttää hiipuneen jo usean vuoden ajan. Toiseksi, pudotus on ollut voimakas. Viimeisin, 2000-luvun alussa huipussaan ollut tuottavuusaalto oli yhtä korkea kuin 1960-luvun aalto. Merkittävä ero on siinä, että 2000-luvun aalto on tullut jo nyt muutamassa vuodessa yhtä paljon alas kuin 1960-luvun tuottavuusaalto laski kahdessa vuosikymmenessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 21.12.2007