Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Alueelliset kehitysnäkymät vuodelle 2008:
Maakuntien väliset erot kaventuneet

  1. Helsingin metropolialueen taloudenhoito vaikeutumassa
  2. Verotulot ja velanotto lisääntyvät
  3. Terveydenhoidon ja vanhusten hoidon ongelmat kasvamassa
  4. Työllisyyden odotetaan paranevan koko maassa
  5. Investointien kasvu hidastumassa vuonna 2008
  6. Joka neljäs kunta pohtii yhdistymistä lähimmän kolmen vuoden kuluessa
  7. Jo 33. aluebarometri

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Vesa Virtanen on kehittämispäällikkö Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalveluyksiköstä. Artikkeli julkaistu Tilastokeskuksen Kuntapuntari-lehdessä 5/2007

Kuntien yleiset kehitysnäkymät olivat syksyllä 2007 aluebarometrin mukaan edelleen valoisat. Erot maakuntien välillä olivat kuntapäättäjien mukaan edelleen kaventuneet, mutta maakuntien sisällä näkemykset saattoivat poiketa suurestikin.

Aivan suurimmissa ja toisaalta pienimmissä kunnissa toiveet paremmasta olivat vahvistuneet aiemmasta. Teollisilla kaupunkiseuduilla ja suurilla kaupunkiseuduilla odotukset olivat suurimmat. Sen sijaan Helsingin metropoliseudulla tulevaisuuteen suhtauduttiin aiempaa varovaisemmin. Eräs merkittävimmistä muutoksista barometrissä oli maakunnittaisten kehityserojen kaventuminen. Kehitysnäkymät, erityisesti investointien osalta, olivat yleisesti aiempaa varovaisempia.

Helsingin metropolialueen taloudenhoito vaikeutumassa

Kuntien rahoitusaseman arvioitiin kiristyvän tulevaisuudessa. Eniten odotukset olivat muuttuneet Helsingin metropolialueella, jossa kuntien päättäjien arviot olivat nyt synkimmät koko maassa. Kaikissa kuntaryhmissä toiveet olivat synkemmät kuin keväällä.

Kuntien rahoitusongelmat ovat lisääntymässä, vaikka verotulojen arveltiin edelleen kasvavan ensi vuonna.

Huolimatta rahoitusaseman heikentymisestä luottamus verotulojen kasvuun oli suurin sitten syksyn 1991. Useat kunnat joutuvat kuitenkin edelleen täydentämään verokertymäänsä kiristämällä verotusta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.1.2008