Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan
  2. Asuinrakentamisen aloitusten lasku jatkuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan

Vuodesta 2007 tuli rakentamisen huippuvuosi sitten 1990-luvun taitteen. Uudisrakennustöitä käynnistettiin 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Rakentamisen painopiste siirtyi asuntorakentamisesta muuhun rakentamiseen. Toimitilarakentamisen aloitukset kasvoivat vahvasti loppuvuotta kohti kiihtyen, kun asuinrakentamisen osalta kehitys oli juuri päin vastainen.

Rakentamisen hyvä tahti näkyi viime vuonna myös rakennusyritysten liikevaihdon vauhdikkaana kasvuna. Työmarkkinoiden hyvä veto supisti selvästi alan työttömien määrää.

Rakennuskustannusten nousuvauhti kiihtyi vuonna 2007. Erityisesti rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vauhdikkaasti, enimmillään 8,2 prosenttiin vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden 2008 ensimmäisien kuukausien aikana talonrakentamisen kustannusten nousu on hieman hellittänyt, mutta maarakennuskustannusten nousuvauhti on edelleen kiihtynyt yleisen inflaation tavoin.

Vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla rakennusalan usko tulevaisuuteen heikkeni samalla kun uudisrakentamisen volyymi-indeksi osoitti käynnissä olevan asuntotuotannon kääntyneen laskuun. Samaan aikaan myös kuluttajien näkemykset tulevaisuudesta kääntyivät laskuun. Kuluvan vuoden tammi-helmikuun kuluttajabarometrin luvut heikkenivät edelleen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008