Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan
  2. Asuinrakentamisen aloitusten lasku jatkuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa

Rakennuskustannukset nousivat syys-joulukuussa hieman aiempaa nopeammin, 5,8 prosenttia. Tammi-helmikuussa 2008 kustannusnousu on hivenen hidastunut. Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Viime kuukausina kuluttajahintojen ja rakennuskustannusten välinen ero on alkanut pienentyä kuluttajahintojen nousun kiihdyttyä. Kuluttajahintojen nousu jatkui koko vuoden 2007. Viimeisellä neljänneksellä kuluttajahinnat nousivat 3,1 prosentin tahdilla. Kuluttajahintojen nousu alkoi jo vuonna 2005, jonka jälkeen nousu on vähitellen kiihtynyt. Rakentamisen kustannukset niin talonrakentamisessa kuin maa- ja vesirakentamisessa ovat kuitenkin nousseet vuoden 2002 kolmannesta neljänneksestä lähtien nopeammin kuin yleinen hintataso.

Rakentamisen kustannuksia on kasvattanut eniten tarvikepanosten hintojen nousu, joka on vuoden 2007 lopulla hivenen hidastunut kevään pyrähdyksestä. Rakennuskustannusten nousun taustalla on kiivas rakentaminen Suomessa sekä globaalin vahvan talouskasvun siivittämä rakentamisen raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu. Erityisesti puutavara, betonielementit sekä rahoitus ovat kallistuneet vuoden takaisesta. Vuoden aikana eniten kallistuneet tarvikeryhmät ovat olleet rakennustekniset tarvikkeet (noin 9 prosenttia) ja LVI-tarvikkeet (lähes 6 prosenttia).

Maa- ja vesirakentamisen kustannusnousu kiihtyi viimeisellä neljänneksellä 6,2 prosenttiin. Kustannustason nousuun eniten vaikuttaneet tekijät ovat olleet oman kaluston kustannukset eli korkokustannusten nousu ja polttoaineiden kallistuminen sekä materiaalikustannusten eli bitumin, metallituotteiden ja maa- ja kiviaineksen kallistuminen. Työlajeista eniten on kallistunut päällystystyöt (noin 12 prosenttia). Maarakennuskustannukset ovat nousseet kiihtyvällä vauhdilla vuodesta 2003 alkaen.

Vuoden 2008 ensimmäisten kuukausien aikana talonrakentamisen kustannusten nousu on hieman hellittänyt, mutta maarakennuskustannusten nousuvauhti on edelleen kiihtynyt yleisen inflaation tavoin.

Kuvio 4. Kustannusindeksit

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008