Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan
  2. Asuinrakentamisen aloitusten lasku jatkuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat

Rakentamisen lähiajan suhdannenäkymiä peilaavan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin saldoluku pysytteli pakkasella loka-joulukuussa edellisen neljänneksen tavoin. Saldoluku oli -15 viimeisellä neljänneksellä. Edellisen neljänneksen aikana tehdyn barometrin saldoluku oli samaa luokkaa eli -16. Rakennusalan yritykset odottavat suhdannebarometrin tulosten mukaan suhdannetilanteen heikkenevän. Lähellä nollaa oleva saldoluku kertoo, että vallitsevaan tilanteeseen ei odoteta juurikaan muutoksia. Mitä enemmän saldoluku poikkeaa nollasta sitä positiivisempi tai tässä tapauksessa negatiivisempi odotus on. 2000-luvulla synkimmät saldoluvut olivat vuoden 2001 toisella neljänneksellä, jolloin saldoluku oli lukemassa -60. Myös tilauskannan tasoa suhteessa normaaliin mittaava saldoluku on laskenut parin viimeisen neljänneksen aikana, mutta saldoluku on edelleen vahvasti positiivinen.

Kuluttajien näkemykset tulevaisuudesta kääntyivät laskuun vuoden 2007 loppupuolella. Vuoden 2008 parin ensimmäisen kuukauden kuluttajabarometrin luvut heikkenivät edelleen. Vaikka Suomen talouden ja työllisyyden myönteiseen kehitykseen ei uskota, silti oman talouden osalta näkymiä pidetään edelleen valoisina. Vuoden alun kuluttajabarometrin luvut ovat hieman pitkänajan keskiarvon alapuolella.

Kuvio 6. Rakentamisen suhdanneodotukset, rakennusluvat ja liikevaihto

Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä nousi hieman vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, noin prosentin edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Muille kuin asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi, mutta asuinrakennuksille myönnettyjen lupien määrä väheni selvästi, reilut 5 prosenttia. Lupakehityksen perusteella voidaan arvioida, että muun kuin asuinrakentamisen hyvä kasvu tulee jatkumaan alkuvuonna 2008 ellei yrityksille tule ongelmia rahoituksen saannissa.

Vuonna 2007 rakennuslupien määrä on kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Rakennusluvan sai runsaat 32 700 uutta asuntoa, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin tammi-joulukuussa 2006. Tämä kehitys ennakoi hiljenevää asuinrakentamista. Laina-aikojen pidentymisen tarjoama jousto kuukausittaisiin lainaeriin on käytetty ja huippumatalat korot ovat toistaiseksi historiaa. Lisäksi viimepäivien uutiset rahoitusmarkkinoiden kehityksestä luovat epävarmuutta, joka vaikeuttaa asunnon ostajien rahoituksen saamista ja hillinnee rakentajien kiinnostusta aloittaa uusia hankkeita. Rahalaitosten myöntämien uusien asuntolainojen määrä kasvu on alkanut hiipua loka-joulukuussa.

Kuvio 7. Myönnetyt rakennusluvat

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008