Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan
  2. Asuinrakentamisen aloitusten lasku jatkuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa

Rakentamisen volyymi kasvoi Euroopan Unionin alueella (EU27) kausitasoitetuista luvuista tarkasteltuna 1,1 prosenttia loka-joulukuussa 2007. Talonrakentamisen volyymi kasvu oli samaiset 1,1 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen kasvoi 1,3 prosenttia. Euroalueella rakentamisen volyymin kasvu jäi hieman hitaammaksi 0,6 prosenttiin.

Rakentamisen toimialalla maksetut palkkasummat ovat vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä kohonneet Euroalueella, kuten myös EU-maissa (EU27) 15 prosenttia. Suomessa rakentamisen palkkasumma kasvoi vastaavana ajankohtana lähes 12 prosenttia.

Suomen rakentamisen volyymi on kehittynyt selvästi muuta Euroopan Unionia nopeammin vuoden 2002 jälkeen. Virossa rakentamisen volyymin kasvu on rauhoittunut siitä, mitä se oli vuosina 2005-2006. Viron silloisista jopa 38 prosentin kasvuluvuista on palattu Suomen rakentamisen volyymin kasvun tasolle eli noin 9,5 prosentin kasvuun kun tarkastellaan vuoden 2007 viimeistä vuosineljännestä.

Euroopan veturiksikin kutsutun Saksan rakentamisen volyymi ei ole löytänyt kasvu-uraa. Saksan rakentaminen oli hetken aikaa kasvussa vuoden 2006 toisesta neljänneksestä alkaen vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen, jonka jälkeen rakentamisen volyymi alkoi jälleen supistua. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä volyymi supistui 4,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Samaan aikaan rakentamisen toimialalla maksettu palkkasumma kasvoi vajaan 2 prosenttia.

Unionin uusin iso jäsenmaa Puola on ollut vahvan kasvun aluetta 2004 puolivälistä alkaen, jolloin Puolassa pitkään jatkunut rakentamisen volyymin supistuminen kääntyi nousuksi. Kovin rakentamisen volyymin kasvu Puolassa nähtiin heinä-syyskuun 2006 ja 2007 aikana. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä rakentamisen volyymin kasvu Puolassa oli 10,7 prosenttia. Myös rakentamisen palkkasumma kasvoi Puolassa loka-joulukuussa neljänneksellä. Romaniassa rakentamisen volyymin kasvu oli 34 prosenttia ja palkkasumman kasvu 38 prosenttia. Uusista itäisen Euroopan maista Unkarin ja Romania tilanteen ovat toisilleen päin vastaiset. Romaniassa rakentamisen volyymi on kasvanut vahvasti koko viime vuoden. Unkarissa alkuvuoden kasvu kääntyi kesällä selvään laskuun, ollen vuoden 2007 loka-joulukuussa neljänneksen laskussa.

Kuvio 8. Rakentamisen volyymi eräissä EU-maissa

Vauhdikkaimmin palkkasumma on kasvanut Espanjassa ja Bulgariassa, joilta ei ollut saatavissa tuotannon volyymitietoja katsauksen kirjoittamishetkellä.

Seuraava vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä käsittelevä rakentamisen toimialakatsaus ilmestyy 27.6.2008

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008