Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu hidastui ja osa-aikaisten määrä lisääntyi
  4. Kaupan näkymät yhä valoisat
  5. Fokus: Vähittäiskauppa Pohjoismaissa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui yhä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi edelleen nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä kohosi vain hieman verrattuna vuoden takaiseen tasoon ja osa-aikaisten työssä olleiden määrä lisääntyi. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä pysyy lähes ennallaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen melko hyvät, mutta hieman heikommat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Vuoden 2008 ensimmäiseltä neljännekseltä saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan suotuisa kehitys näyttää jatkuneen.

Vähittäiskaupan myynnin reipas kasvu jatkui yhä loka-joulukuussa. Autokaupassa liikevaihto sen sijaan supistui. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka se heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna. Alan myynnin odotettiin yhä kasvavan, mutta työllisten määrän arvioitiin pysyvän lähes ennallaan lähikuukausina.

Tukkukaupassa myynnin kasvu kiihtyi huomattavasti loka-joulukuussa. Liikevaihdon kasvu kiihtyi varsinkin suurissa yrityksissä. Tukkukaupan kasvua vauhditti viimeisellä neljänneksellä puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2008