Palvelualojen toimialakatsaus IV/2207

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä
  3. Työllisyyden kasvu nopeutui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Palvelutoiminnot kansainvälistyvät
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Katja Äijö (09 1734 2659)
Fokuksen kirjoittaja: Samuli Rikama (09 1734 3324)
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne parani edelleen vuonna 2007. Liikevaihdon kehitys jatkui hyvänä viimeisellä neljänneksellä, vaikka hiipuikin hieman alkuvuodesta. Liikevaihdon kasvu nopeutui kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta majoitus- ja ravitsemistoimintaa, jonka kasvu tasoittui jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Nopeimmin kasvoivat edelleen kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut. Palvelujen tuottajahinnat nousivat loppuvuodesta kaikilla päätoimialoilla vajaat 4 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eniten nousivat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen tuottajahinnat.

Palvelualojen työllisyyden kasvu pysyi vuonna 2007 samalla tasolla kuin vuonna 2006. Tarkasteltavalla neljänneksellä alan työllisten määrän kasvu nopeutui hieman edellisestä neljänneksestä ja ansiotason nousu näkyi selkeästi sopimuskorotusten ajoittumisen takia. Palkkamenojen kasvuun vaikutti eniten pienten, alle 50 henkeä työllistävien yritysten palkkamenojen kasvu. Osa-aikaisen työvoiman käytön kasvu hidastui reilut 20 prosenttia edellisvuodesta.

Palvelualojen palkkasumma kasvoi vuoden 2007 loka-joulukuussa 9,2 prosenttia, eli jonkin verran nopeammin kuin liikevaihto, joka lisääntyi 8,5 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen palkkasumma kasvoi edelleen koko talouden palkkasummaa nopeammin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008