Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2207

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä
  3. Työllisyyden kasvu nopeutui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Palvelutoiminnot kansainvälistyvät
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisyyden kasvu nopeutui neljännellä neljänneksellä

Palvelualojen palkkasumma kasvoi huomattavasti 2007 kolmannella neljänneksellä ja kasvu oli edelleen koko talouden palkkasumman kasvua nopeampaa. Alan palkkasumma kasvoi peräti 9,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, kun koko talouden palkkasumman vastaava kasvu oli 7,5 prosenttia. Palkkasumman kasvu jäi kuitenkin jälkeen liikevaihdon kehityksestä kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalveluja ja liike-elämän palveluja. Palkkasumman kasvu oli muita palveluja nopeampaa rakentamisessa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Palvelualojen yrityksistä 63 prosenttia kasvatti palkkamenojaan loka-joulukuussa, ja palkkasumman kasvun takana olivat edelleen lähinnä pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset.

Palvelualojen työllisyys parani tarkasteltavalla neljänneksellä vajaat 4 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Työllisten määrän kasvu tasoittui hieman edellisiin neljänneksiin verrattuna. Työllisyys parani eniten, yli 9 prosenttia, kiinteistöalan palveluiden, vuokrauksen ja siivouksen toimialoilla. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan työllisyys kasvoi hienot 7 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Teknisen palvelun ja liike-elämän palveluiden työllisyys kasvoi vajaat 7 prosenttia, mutta kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työllisyys väheni reilun prosentin vuodentakaisesta.

Osa-aikaisen työvoiman käyttö kasvoi viimeisellä neljänneksellä lähes 5 prosenttia verrattuna vuoden 2006 vastinneljännekseen. Osa-aikaisten määrä kasvoi eniten kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä kiinteistöalan toimialoilla loka-joulukuussa, kun se oli edellisellä neljänneksellä näillä toimialoilla päinvastoin laskenut. Ansiotason nousu ylsi palvelualoilla loka-joulukuussa vajaaseen 5 prosenttiin. Ansiotason ja palkkasumman kehitykseen vaikuttivat sopimuskorotusten ajoittuminen syksyllä 2007.

Palvelualojen palkkasumman kasvu oli loka-joulukuussa voimakkainta kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut -toimialalla, jossa kasvua kertyi noin 12 prosenttia. Alatoimialoista palkkasumman kasvu oli voimakkainta työnvälityksessä ja henkilöstön hankinnassa, vajaat 25 prosenttia. Kiinteistöalaan kuuluvilla toimialoilla työllisten määrä kasvoi reilut 9 prosenttia vuodentakaisesta ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä kasvoi myös. Teknisen palvelun ja liike-elämän palvelujen toimialoilla työllisten määrä kasvoi vajaat 7 prosenttia ja osa-aikaisten työntekijöiden käyttö tasaantui vuoden kolmesta ensimmäisestä neljänneksestä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi neljännellä neljänneksellä runsaat 6 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli molemmilla alatoimialoilla hieman alkuvuotta hitaampaa. Ravitsemistoiminnan toimialan palkkasumman kasvu oli edelleen majoitustoimintaa ripeämpää. Toimialan työllisyys kasvoi 7 prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verraten. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä kasvoi toimialalla vuoden takaiseen nähden noin puoli prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa yli 8 prosenttia edellisen vuoden vastinneljänneksestä. Alatoimialoista palkkasumma lisääntyi eniten henkilökohtaisissa palveluissa sekä ympäristönhuollossa. Toimialan osa-aikaisten työntekijöiden määrä kasvoi vajaan prosentin tarkasteluajanjaksolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla palkkasumma kasvoi vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä 5 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen, eli nopeammin kuin kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialan työllisyys heikkeni noin prosentin edellisvuodesta. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi muu liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot, jolle kasvua kertyi runsas 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vaatimattominta palkkasumman kasvu oli vesiliikenteessä, vajaat 2 prosenttia vuodentakaisesta vastinneljänneksestä.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008