Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2207

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä
  3. Työllisyyden kasvu nopeutui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Palvelutoiminnot kansainvälistyvät
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen suhdannenäkymät

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen yritysten luottamus on alkuvuodesta 2008 pysytellyt vahvana. Myynnin kasvu on jatkunut ripeänä ja myyntiodotukset lähikuukausille olivat suotuisat. Palvelualojen yleistä suhdannetilannetta kuvattiin tavanomaista paremmaksi.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan EU:n alueen palveluyritysten keskimääräinen luottamus heikkeni vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen tasosta. Luottamus heikkeni vuoden takaiseen ja edellisiin neljänneksiin nähden suurista EU-maista Iso-Britanniassa ja Saksassa. Ranskassa luottamus lisääntyi jonkin verran vuodentakaisesta, mutta laski hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.

Kuvio 3. Palvelualojen luottamus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008