Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pikku rooli kansantaloudessa

  1. Suhdannekehitys kohtuullista
  2. Tuotannon osuus promilleja kansantuotteesta
  3. Koko klusterinkin merkitys pieni Suomessa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Koko klusterinkin merkitys pieni Suomessa

Elokuvien esittäminen eli lähinnä elokuvateattereiden toiminta on arvonlisäykseltään runsaat puolta pienempi ala kuin tuotanto. Videoiden vuokraus on tasoltaan vain noin viidesosa ja levitys vain noin kymmenesosa elokuvien tuotantotoimialan arvonlisäyksestä.

Koko suppean elokuvaklusterin osuus kansantalouden arvonlisäyksestä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 0,09 prosentin tasolla. Esimerkiksi Englannissa ja Espanjassa osuus on yli puolet suurempi. Vertailukelpoisia laskelmia ei tosin löydy kuin sellaisista maista, joissa elokuvan taloudellinen merkitys on selvästi Suomea suurempi.

Esimerkiksi Espanjassa elokuva-alan suhteellinen merkitys lienee Euroopan suurimpia. Alan osuus Espanjan bkt:sta on koko 2000-luvun ollut 0,4 prosentin tienoilla.

Lähteitä:
El valor economico de la cultura en Espana, Ministerio de cultura 2007.
The Economic Impact of the UK Film Industry, Oxford Economics2007.
Kansantalouden tilinpidon perusaineistot

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.5.2008