Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma

  1. Liikenteen pakokaasut haitallisimpia
  2. Pienhiukkaset tunkeutuvat koteihin ja toimistoihin
  3. Hiukkasille ei ole turvallista tasoa
  4. Pienhiukkaset kaukokulkeutuvat
  5. Helsingin ilmanlaatu tyydyttävällä tasolla
  6. Pienhiukkaset eivät toimista huolimatta vähene
  7. Dieselmoottoreissa piilee vaara
  8. Pienhiukkasten koko, muoto ja koostumus vaihtelevat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienhiukkaset tunkeutuvat koteihin ja toimistoihin

Terveyshaittojen kannalta on ratkaisevaa, kuinka kauan ihminen altistuu korkeille hiukkaspitoisuuksille. Kaikkein korkeimmille pitoisuuksille altistutaan liikenteessä, muun muassa henkilöautoissa. Niissä ei kuitenkaan yleensä vietetä pitkiä aikoja, joten altistuminen ei ole kovin vaarallista.

Liikenteen pakokaasupäästöille altistuminen tapahtuukin pääosin sisätiloissa. Ulkoilman epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmanvaihdon mukana helposti sisätiloihin, missä ihmiset viettävät 90 prosenttia valveillaoloajastaan.

Pienhiukkasten ylivoimaisesti merkittävin lähde on sisätiloissa tapahtuva tupakointi, jolle altistuu, passiivinen tupakointi mukaan lukien, 40 prosenttia väestöstä. Passiivinen altistuminen tupakan savulle jopa kolmin-nelinkertaistaa pienhiukkasaltistuksen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.5.2008