Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma

  1. Liikenteen pakokaasut haitallisimpia
  2. Pienhiukkaset tunkeutuvat koteihin ja toimistoihin
  3. Hiukkasille ei ole turvallista tasoa
  4. Pienhiukkaset kaukokulkeutuvat
  5. Helsingin ilmanlaatu tyydyttävällä tasolla
  6. Pienhiukkaset eivät toimista huolimatta vähene
  7. Dieselmoottoreissa piilee vaara
  8. Pienhiukkasten koko, muoto ja koostumus vaihtelevat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienhiukkaset kaukokulkeutuvat

Suomessa suurin osa ilmassa leijuvasta pienhiukkasmassasta on kaukokulkeumaa muualta. Pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisillä alueilla keskimäärin jopa 50-70 prosenttia pienhiukkasista on kaukokulkeumaa. Kevyet pienhiukkaset voivat kulkeutua ilmavirtausten mukana jopa tuhansia kilometrejä ja poistuvat ilmasta vasta sateiden mukana. Merkittävä osa kaukokulkeutuneesta hiukkaspitoisuudesta on peräisin Länsi-Euroopasta. Hiukkaset kulkeutuvat tänne vallitsevien lounaanpuoleisten tuulten ja ilmavirtausten mukana.

Ilman pienhiukkaspitoisuuksien merkittävien kohoamisten syynä on yleensä Itä-Euroopasta peräisin oleva kaukokulkeuma. Kulkeumat sisältävät Venäjän, Viron, Latvian, Liettuan, Valko-Venäjän, Ukrainan ja Puolan liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon sekä maastopalojen ja kulotuksen päästöjä. Eniten itäisiä kaukokulkeumia esiintyy maalis-huhtikuussa ja jonkin verran tammi-helmikuussa sekä elo-lokakuussa.

Pahimmillaan hiukkaspitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla nousseet samalle tasolle kuin Euroopan saasteisimpien kaupunkien tavanomaiset pitoisuudet. Kaukokulkeuman suuren osuuden takia pienhiukkaspitoisuuksien merkittävä alentaminen vaatisi kansainvälistä yhteistyötä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.5.2008