Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma

  1. Liikenteen pakokaasut haitallisimpia
  2. Pienhiukkaset tunkeutuvat koteihin ja toimistoihin
  3. Hiukkasille ei ole turvallista tasoa
  4. Pienhiukkaset kaukokulkeutuvat
  5. Helsingin ilmanlaatu tyydyttävällä tasolla
  6. Pienhiukkaset eivät toimista huolimatta vähene
  7. Dieselmoottoreissa piilee vaara
  8. Pienhiukkasten koko, muoto ja koostumus vaihtelevat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienhiukkaset eivät toimista huolimatta vähene

Pääkaupunkiseudun typen oksidien päästöistä vähän yli puolet on peräisin liikenteestä ja kolmasosa energiantuotannosta. Koska pakokaasut vapautuvat matalalta, hengitysilman typenoksidien pitoisuuksista kuitenkin lähes kaikki ovat peräisin liikenteestä. Myrkylliseksi luokiteltu typpidioksidi vaikuttaa ärsyttävästi etenkin lasten, vanhusten ja astmaatikkojen hengitysteihin sekä lisää hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille kuten allergiaa aiheuttaville aineille ja pakkaselle.

Kaupungeissa suuri osa pienhiukkasista on liikenteen maasta nostattamaa katupölyä. Hengitettävien karkeiden hiukkasten pitoisuudet kohoavat erityisesti maalis-huhtikuussa, jolloin jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly nousevat kaduilta liikenteen ja tuulen vaikutuksesta ilmaan. Näitä haittoja on pyritty vähentämään muun muassa vähentämällä katujen talvihiekoitusta, parantamalla hiekan laatua, korvaamalla hiekka suolaliuoksilla ja tehostamalla katujen puhdistusta erityisesti keväisin.

Torjuntatoimista huolimatta terveydelle kaikkein haitallisimpien, halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin (PM2,5) hiukkasten määrää ei ole onnistuttu vähentämään merkittävästi, sillä huomattava osa niistä on peräisin kaukokulkeumasta. Nämä hiukkaset ovat niin pieniä, että ne pääsevät keuhkorakkuloihin asti aiheuttaen keuhko- ja sydänoireita.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.5.2008