Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma

  1. Liikenteen pakokaasut haitallisimpia
  2. Pienhiukkaset tunkeutuvat koteihin ja toimistoihin
  3. Hiukkasille ei ole turvallista tasoa
  4. Pienhiukkaset kaukokulkeutuvat
  5. Helsingin ilmanlaatu tyydyttävällä tasolla
  6. Pienhiukkaset eivät toimista huolimatta vähene
  7. Dieselmoottoreissa piilee vaara
  8. Pienhiukkasten koko, muoto ja koostumus vaihtelevat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Dieselmoottoreissa piilee vaara

Katalysaattoreiden käyttöönotto 1990-luvun alussa vähensi merkittävästi terveydelle vaarallisia autojen pakokaasupäästöjä. Uusimpien bensiinikäyttöisten henkilöautojen pakokaasujen epäpuhtaudet ovat enää murto-osa aiemmasta.

Suomessa autoverotusta muutettiin vuoden 2008 alussa hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Hiilidioksidipäästöjen porrastus suosi erityisesti dieselautoja niiden pienemmän polttoaineenkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen takia.

Verouudistusta tehtäessä ei kuitenkaan huomioitu, että dieselmoottorit tuottavat runsaasti ihmisille huomattavan vaarallisia typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. Monissakaan uusissa dieselautoissa ei ole vielä hiukkassuodatinta. Tehokkaiden hiukkassuodattimien ja NOX -puhdistimien yleistyminen vähentäisi sekä typen oksidien päästöjä että hiukkaspäästöjä.

Hiukkassuodattimista pitäisikin tehdä pakollisia, joskaan puhdistimetkaan eivät kykene poistamaan pakokaasuista kaikkien pienimpiä, alle PM2,5-hiukkasia. Vaarana on, että erityisesti Helsingissä, jossa ilmanlaadun raja-arvot jo nykyisellään ylittyvät, ilmanlaatu saattaa huomattavasti heikentyä lähivuosina.

Lähteitä:

Jarkko V. et al. (2006), Pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodit Etelä-Suomessa jaksolla 1999-2005. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. Helsinki 2006
Kousa A. et. al. (2007), Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. Helsinki.
Laurikko J. (2004), Polttoaineiden ja ajoneuvotekniikan mahdollisuudet pääkaupunkiseudun liikenteen päästöjen vähentämiseksi. VTT.
YTV:n julkaisusarja B 2004:20.
Liikenteen jäljet. Tietoa liikenteen ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista asuinympäristössä. YTV.
Paukku T. (2006), Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. FINE Pienhiukkaset - Teknologia, ympäristö ja terveys. Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen. TEKES. Helsinki.

Valtakunnallinen ilmanlaatuportaali: http://www.ilmanlaatu.fi/

__________________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.5.2008