Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Montako jääkaappia teillä on? - Esimerkki kulutuksen käsitteellistämisen ja tilastoinnin muutoksesta

  1. Jääkaappi elintason indikaattorina
  2. Jääkaappi kestävän kulutuksen indikaattorina
  3. Ajallinen vertailukelpoisuus heikkeni
  4. Moniulotteisen kulutuksen mittaamisen vaikeus

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Jääkaappi kestävän kulutuksen indikaattorina

Elintason kannalta jääkaappien yleistyminen merkitsi parannusta ja kehitystä. Kun kulutusta alettiin käsitteellistää sosiaalisen ja taloudellisen lisäksi myös ekologisena ilmiönä, jääkaapista tulikin haitallinen. Jääkaappien valmistus ja käyttö kuluttaa materiaaleja ja energiaa sekä aiheuttaa ympäristölle haitallisia päästöjä.

Ympäristösyistä jääkaappia koskeva haastattelukysymys muutettiin Kulutustutkimus 1998:ssa niin, että alettiin kysyä myös jääkaappien määrää. Jääkaapin hyvien ominaisuuksien ohella alettiin korostaa sen ympäristöhaittoja. Tutkimuksen haastatteluohjeissa kerrottiin, että tietoja jääkaappien määrästä käytetään energiankäyttöselvityksissä.

Tilastokeskuksen vuoden 2006 kulutustutkimuksen haastattelulomaketta testattiin SurveyLaboratorion asiantuntijaryhmässä, ja ryhmä kiinnitti huomiota jääkaappeja koskevan kysymyksen muotoiluun: "Kuinka monta jääkaappia, jääviileäkaappia tai kotikylmiötä kotitaloudellanne on?" Asiantuntijaryhmä esitti, että kysymystä olisi syytä täsmentää, jotta vastaajat osaisivat vastatessaan ottaa huomioon kaikki tarkoitetut jääkaapit, ja jotta kaikilta kotitalouksilta saataisiin keskenään vertailukelpoista tietoa. Tarkoitetaanko vain parhaillaan käytössä olevaa jääkaappia vai sen lisäksi myös vinttiin vietyä vanhaa jääkaappia tai kesämökillä olevaa jääkaappia?

Vuoden 2006 kulutustutkimuksessa kysymys esitettiin lopulta seuraavassa muodossa: "Kuinka monta (toimivaa) jääkaappia, jääviileäkaappia tai kotikylmiötä teillä on asunnossanne?" Kysymyksellä rajattiin jääkaapit kotitalouden varsinaiseen asuntoon kuuluviksi. Kysymystä täsmentävissä haastatteluohjeissa kerrottiin, että mukaan ei oteta esimerkiksi vapaa-ajan asunnossa, matkailuvaunussa tai veneessä olevia jääkaappeja. Vastaamisohjeissa määrätiedon tarvetta perusteltiin edelleen energiankäyttöä koskevilla tietotarpeilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.6.2008