Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus I/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrä yhä nousussa ja osa-aikaisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät yhä valoisat
  5. Fokus: Jälkimarkkinat ovat autoalan sampo
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui yhä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi edelleen nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä kohosi verrattuna vuoden takaiseen tasoon ja osa-aikaisten työssä olleiden määrä väheni. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä nousee hieman vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen melko hyvät, jopa hieman paremmat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Vuoden 2008 toiselta neljännekseltä saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan suotuisa kehitys näyttää jatkuvan.

Tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa myynnin reipas kasvu jatkui edelleen tammi-maaliskuussa. Autokaupassa liikevaihto kääntyi myös kasvuun. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka se hieman heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna. Alan myynnin ja työllisten määrän odotettiin yhä kasvavan lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.6.2008